Kulltorpskolan

Kulltorpskolan är nybyggd och ligger i ett lugnt villaområde. Vi har nära till skogsområdet Björket och biblioteket på Österäng. På skolan går elever i årskurs F-6 och det finns fem fritidshemsavdelningar.

Nybyggda Kulltorpskolan blev klar sommaren 2019.
Nybyggda Kulltorpskolan blev klar sommaren 2019.

Ta en rundtur på avdelningarna Solen och Stjärnan där förskoleklasserna går!

Om skolan

Kulltorpskolan är idag den lilla skolan som stadigt växt och är från höstterminen 2019 en tvåparallellig åk F-6 skola. Vi har för närvarande 250 elever, men skolan utökas varje år.

Skolan är belägen i ett lugnt och vackert villaområde i utkanten av Kristianstad. Vår nybyggda skola är anpassad för den pedagogiska verksamheten med både större och mindre lokaler. På andra våningen har vi ett skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Vår rastverksamhet bedrivs av våra skickliga fritidspedagoger som under rasttid ger de eleverna som önskar en vuxenledd aktivitet.

Resurscentrum

På skolan finns vårt resurscentrum som heter Solsidan. Detta är en alternativ verksamhet som arbetar med specialpedagogiska metoder. Här arbetar två speciallärare och en specialpedagog. Solsidan är en mångfacetterad verksamhet som ska nå ut till så många elever som möjligt. Personalen ska bemöta eleverna utifrån deras olika utvecklingsnivåer, vilket omfattar allt från låg- till högpresterande elever.

Personalen på solsidan hjälper såväl den enskilde eleven som större grupper med vad de behöver just där de befinner sig i sitt lärande. Grupperna sträcker sig över de olika klasserna, vilket ger nya och goda relationer på skolan.

Fritids

Vi har fem fritidshemsavdelningar; två för årskurs F-1 och två för årskurs 2-3, samt en fritidsklubb för årskurs 4-6. Fritidsavdelningarna heter Stjärnan, Solen, Månen, Kometen och Klubben.

Elevhälsa

På vår skola har vi ett elevhälsoteam som består av skolsköterska, speciallärare, specialpedagog, kurator och skolpsykolog. Vårt elevhälsoteam arbetar både förebyggande och främjande.

Föräldraråd

På skolan har vi ett föräldraråd bestående av 1-2 representanter per klass. Som representant sitter man för sin klass och lyfter frågor från övriga vårdnadshavare. Syftet med föräldrarådet är att vara en länk mellan föräldrar, skolans ledning och klasser där information och frågor bearbetas och förs vidare efter behov.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Kulltorpskolan

Skolområde: Östra

Telefon

0733-13 62 96

Besöksadress

Sjövägen 3

291 44 Kristianstad

Postadress

Kulltorpskolan

Elisabeth Glader

Sjövägen 3

291 44 Kristianstad

Fler kontakter

Filip Strandqvist

Rektor

0733 - 13 62 96

Elisabeth Glader

Administratör

044-13 52 84

Läs mer

Krav-certifierad

I skolområde östra är samtliga förskolor och skolor krav-certifierade. Det är en del av det miljöarbete som pågår i verksamheterna.

Läs mer