Kulltorpskolan

Kulltorpskolan befinner sig mitt i en nybyggnation. I väntan på att vår nya skola står klar befinner sig årskurserna F-3 på vår tillfälliga skola vid området Österäng/Björket och årskurserna 4-6 finns på Nosabyskolan.

Vår verksamhet

Skolan har årskurser från F-6 och har 250 elever. Klasserna är än så länge tvåparallelliga upp till och med årskurs 3, men skolan utökas varje år.

Just nu befinner sig Kulltorpsskolan mitt i en nybyggnation. I väntan på att vår nya skola står klar går elever i årskurserna F-3 på vår tillfälliga skola vid området Österäng/Björket och årskurserna 4-6 finns på Nosabyskolan.

Läs mer om byggprojektet på Kulltorpskolan.

Resurscentrum

På skolan finns vårt resurscentrum som heter Solsidan. Detta är en alternativ verksamhet som arbetar med specialpedagogiska metoder. Här arbetar två speciallärare och en specialpedagog. Solsidan är en mångfacetterad verksamhet. Detta innebär för skolan att verksamheten ska nå ut till så många elever som möjligt. Bemöta alla utifrån deras olika utvecklingsnivåer vilket omfattar allt från låg- till högpresterande elever. Vi arbetar utifrån ett flexibelt tänkande och hjälper såväl den enskilde eleven som större grupper med vad de behöver just där de befinner sig i sitt lärande. Grupperna sträcker sig över de olika klasserna, vilket ger goda och nya kamratrelationer på skolan.  

Rastverksamhet

Vår rastverksamhet bedrivs av våra skickliga fritidspedagoger som under rasttid ger de eleverna som önskar en vuxenledd aktivitet. 

Fritids

På skolan finns en stor fritidsverksamhet. Vi har två avdelningar för förskoleklass och årskurs 1, en avdelning för årskurs 2, en avdelning för årskurs 3 och en fritidsklubb för årskurserna 4-6.

Elevhälsoteam

Vårt elevhälsoteam arbetar både förebyggande och främjande och består av skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, kurator och rektor. 

Föräldraråd

På skolan har vi ett föräldraråd bestående av 1-2 representanter per klass. Som representant sitter man för sin klass och lyfter frågor från övriga vårdnadshavare. Syftet med föräldrarådet är att vara en länk mellan föräldrar, skolans ledning och klasser där information och frågor bearbetas och förs vidare efter behov.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Kulltorpskolan

Skolområde Östra

Telefon

044-13 62 96

Besöksadress

Sjövägen 34

291 44 Kristianstad

Postadress

Kulltorpskolan

Elisabeth Glader

Sjövägen 34

291 44 Kristianstad

Fler kontakter

Roger Dehlén

Rektor

044-13 62 96

Elisabeth Glader

Administratör

044-13 52 84