Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.
På Gamlegårdskolan går elever i årskurs F-5.
På Gamlegårdskolan går elever i årskurs F-5.

Gamlegårdskolan

Gamlegårdskolan är en mångkulturell skola med elever från hela världen. Här går cirka 230 elever från F-klass till årskurs 5. Vår skola är i ständig utveckling då personalen hela tiden utvecklar sitt arbetssätt för att eleverna ska nå ännu längre.

En mångkulturell skola

Gamlegårdskolan är en mångkulturell skola med barn från hela världen. Vi är en skola med cirka 230 elever från F-klass till årskurs 5 fördelade på totalt 12 klasser. Vår skola tar även emot nyanlända elever i två förberedelseklasser. Vi finns mitt i det mångkulturella bostadsområdet Gamlegården i norra delen av Kristianstad. Från och med 2019 kommer Gamlegårdskolan att tillhöra den nybyggda Lingenässkolan som kommer att ligga, med naturen som närmsta granne, på det vackra Lingenäset. Att vara en mångkulturell skola ger många fördelar. Vi lär av varandras kulturella likheter och skillnader.

Rastverksamheten

Rastverksamheten är prioriterad på skolan. Två av våra fritidspedagoger vann Lärarförbundets pedagogpris under våren 2016, för sitt arbetet med rastaktiviteter. Rastaktiviteterna bygger på skolans värdegrundsarbete och både elever och pedagoger upplever att rasterna har blivit lugnare, tryggare och roligare!

Fritidshem

På skolan finns tre fritidsavdelningar; Delfinen, Abborren och Rockan. På fritids arbetar vi med att barnen ska lära sig att fungera tillsammans, vara ute mycket och leka på olika sätt i olika miljöer. Alla avdelningar har uppsatta mål som vi arbetar mot.

Skolutveckling

Vår skola är i ständig utveckling då personalen hela tiden förbättrar sitt arbetssätt för att eleverna ska nå en högre måluppfyllelse. För oss är elevdelaktighet och elevens förståelse av vad som ska läras mycket viktig. Vi arbetar för att utveckla det svenska språket hos eleverna i alla ämnen med fokus på att läsa, skriva, förbättra ordförrådet och läsförståelsen. Förutsättningen för att få en bra utbildning grundas med en bra läs- och skrivkunskap.

Gemenskapen på skolan är stor och ett gott bemötande mellan oss, stora som små, är en förutsättning för att alla ska utvecklas och trivas på bästa sätt.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.