Fröknegårdskolan, låg- och mellanstadium

Fröknegårdskolan ligger på Näsby och tillhör Område Norra. I dagsläget undervisas ca 220 elever på skolan. Vi har elever från förskoleklass till årskurs 6. Från årskurs 4 kan du som är intresserad söka till klass med musikprofil. Hos oss är det viktigt att alla hjälps åt att skapa trivsel på skolan.

Fröknegårdskolan M finns i nybyggda lokaler i anslutning till högstadiet
Fröknegårdskolan M finns i nybyggda lokaler i anslutning till högstadiet

Vår verksamhet

Fröknegårdskolan LM ligger på Näsby i Kristianstad. Vårt låg- och mellanstadium (LM) består av en förskoleklass, en klass i årskurs 1, två klasser i årskurs 2 och en klass i årskurs 3. F-klassen bedriver sin verksamhet i före detta Näsbyvillan som ligger bredvid idrottshallen. Verksamheten i åk 1-3 bedrivs i de grå paviljongerna bredvid Näsbyvillan. 

I årskurs 4, 5 och 6 har vi två paralleller, varav en är en kommunal musikprofil . De elever som söker till denna musikprofil får förmånen att få utökad musikundervisning. Vårt mellanstadium ligger i den nybyggda delen av Fröknegårdskolan i anslutning till högstadiet och matsalen.

Vi är en mångkulturell skola där vi ser varandras olikheter som tillgångar. Vi har en integrerad verksamhet för våra nyanlända elever i årskurserna 4-6.

Fritidshem

Skolan har tre fritidshem. Vi har två avdelningar på  före detta Näsbyvillan för eleverna i årskurs F-2. För eleverna i årskurs 3-6 bedrivs fritids (även kallad Klubben) i mellanstadiets lokaler.

Vår fritidsverksamhet har fokus på att skapa en meningsfull fritidstid för våra elever. Hos oss värnar vi om varje elevs inflytande och låter därför eleverna vara med och forma innehållet. Verksamheten erbjuder bland annat skapande, social samvaro, fysiska aktiviteter, utevistelse och mycket mer..

De tre fritidsavdelningarna är sammanslagna vid öppningar, stängningar och även vid vissa lov. Frukost serveras kl 7.30 på före detta Näsbyvillan och mellanmål serveras på de olika fritidshemmen.

Vårt arbetssätt

Fröknegårdskolan LM är känd för vårt gedigna värdegrundsarbete. Detta ligger i sin tur till grund för allt annat arbete i våra olika verksamheter. För att varje elev ska få möjligheten att lyckas i skolan och på fritids arbetar vi fokuserat och prioriterat med:

  • elevers ansvar
  • elevens inflytande och delaktighet över sitt eget lärande
  • språkutveckling 

Skolan och fritidshemmen verkar för att kunskaper och förmågor utvecklas hos eleverna genom goda relationella processer. Vi arbetar för en god lärmiljö där förutsättningar och möjligheter ska finnas för att undervisa, handleda och coacha elever i deras kunskaps-, språk- och sociala utveckling.

På Fröknegårdskolan LM följer stor som liten mottot: Vi hjälps åt!

Musikklass

I årskurserna 4-9 har vi klasser med musikprofil. När du går i musikklass får du, förutom ordinarie undervisning, förmånen att få utökad musikundervisning. I musikklass genomsyras undervisningen av ett tematiskt arbetssätt där ämnet musik integreras med andra ämnen. Under tiden du går i musikklass får du delta i flera musikevenemang, bland annat luciakonsert, musikklasshow och musikal. Utöver det får våra musikklasser förfrågningar om framträdande på olika evenemang. Senast har vi sjungit på IFK-matcher och invigningar samt körat bakom Måns Zelmerlöv. 

Musikklass 1.jpg

NYHET FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2023/2024:

Förutom körsång och instrumentundervisning får du utveckla ditt intresse för digitalt skapande både på och utanför scen.

Musikklass 2.jpg

 

Frökne LM3.jpg

Söka till musikklass

Vi har platser kvar i våra musikklasser och gör löpande intag under läsåret. Detta är för att du inte ska behöva vänta ett helt läsår innan du börjar hos oss. Länk till ansökan hittar du längre upp på denna sida under E-tjänster.

Vi har varje år informationsträff i vår aula på Fröknegårdskolan. Där berättar vi om skolan, vår verksamhet och hur färdighetstestet går till. Vi lägger ut nytt datum på vår hemsida under tidig höst.

Du kan söka till musikklass under hela läsåret och du gör det digitalt.

Efter att vi mottagit ansökan så kommer du att via e-post att få en personlig ansökningstid till att göra ett färdighetstest hos oss. Du kommer att snart efter ditt test få besked om du blivit antagen till musikklass. 

Har du frågor? Kontakta musiklärare/musikklassamordnare anneli.walther.olsson@utb.kristianstad.se eller på telefonnummer 0738-53 20 28.

Hoppas att du söker till oss och är en blivande elev på Fröknegårdskolan!

Övrig information

EHT

På Fröknegårdskolan LM verkar ett elevhälsoteam (EHT) som samarbetar med skolans alla lärare och pedagoger. Detta för att skapa bra lärmiljöer på vår skola.  Elevhälsoteamet består av rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagoger och speciallärare. Skolläkare samt skolpsykolog kontaktas vid behov.

Vårt skolbibliotek

Skolbiblioteket är öppet under skoltid och är bemannat med heltidsanställd bibliotekarie. Det sker ett nära samarbete mellan lärare och bibliotekarie, där även  bibliotekarien deltar vid planering och undervisning.

Vår skolrestaurang “Matmaster”

I vår nybyggda skolrestaurang serveras lunchen mellan kl 10.30-11.30. Elever och kökspersonal är väl förtrogna med varandra. Enligt våra trivselenkäter blir omdömet alltid att maten är till stor belåtenhet!

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Fröknegårdskolan LM

Skolområde: Norra

Telefon

044-13 43 40

Besöksadress

Näsbychaussén 81

291 36 Kristianstad

Postadress

Fröknegårdskolan

Malin Persson

Näsbychaussén 81

291 36 Kristianstad

Fler kontakter

Camilla Hansson

Rektor, låg- och mellanstadiet (LM)

044-13 62 94

Malin Persson

Administratör

044-13 43 40