På Fröknegårdskolan LM går elever i årskurs F-5.
På Fröknegårdskolan LM går elever i årskurs F-5.

Fröknegårdskolan LM

Fröknegårdskolan ligger i Kristianstads norra stadsdel Näsby. På skolan går elever från förskoleklass till årskurs 5. Du kan söka till klass med musikprofil från åk 4. Fritids ligger i angränsande lokaler till F-5.

Vår verksamhet

Vår verksamhet ligger på Näsby i Kristianstad. I dagsläget går ca 195 elever på skolan. Skolan har två förskoleklasser, ett spår med elever i årskurs 1-3 och två spår för årskurs 4-5. Från årskurs 4 har vi en kommunal musikprofil med körinriktning och en lokal kommunikationsprofil. På skolan finns också två förberedelseklasser där våra nyanlända elever går. Drygt hälften av eleverna på skolan har ett annat modersmål än svenska.  Skolan har två fritidshem, ett för de yngre och ett för de äldre eleverna.

Vårt arbetssätt

Fröknegårdskolan arbetar fokuserat och prioriterat med elevers ansvar, inflytande och delaktighet över sitt eget lärande, språk- och matematikutveckling samt med normer och värden. Vi hjälps åt!

Skolan och fritidshemmen genomsyras av goda relationer och verkar för att kunskaper och förmågor utvecklas hos eleverna genom goda relationella processer. Vi arbetar för en god lärmiljö där förutsättningar och möjligheter ska finnas för att kunna undervisa, leda, handleda och coacha elever i deras kunskaps- och sociala utveckling.

Framgångsfaktorer på vår skola är blanda annat vår lokala kommunikationsprofil och Kristianstads kommuns musikklasser, där elevernas styrkor används som en möjlighet i hela barnets utveckling. Skolan värnar om alla elevers sätt och rätt att kommunicera. Vi skapar framtidsmod!

Musikklass

Du som elev får en utökad musikundervisning, men givetvis har alla i klassen även vanliga ämnen som i alla andra skolor. Vi lägger stor vikt på musikundervisningen och du kommer i kontakt med musik, kör eller dans nästan varje dag. Musikundervisningen inriktar sig huvudsakligen mot avancerad körsång i stämmor, men innehåller även musikhistoria, prova på olika instrument, rytmik med drama och dans. Varje klass är en kör och repertoaren består bland annat av musikal, pop, folkmusik, modern musik, jazz och klassiska körverk. Vi tränar även på att stå på scen eftersom vi genomför flera framträdande med våra klasser, bland annat jul- och vårkonserter, musikcafé, skol- och kyrkokonserter. Våra musiklärare är välutbildade pedagoger med lång erfarenhet av musik.

Ansökan till musikklass görs under november-mars.

Övrig information

På Fröknegårdskolan finns elevhälsoteam bestående av rektorer, skolsköterskor, kurator, specialpedagoger, speciallärare och studie- och yrkesvägledare. Skolläkare samt skolpsykolog kontaktas vid behov. 

Det finns en heltidsanställd bibliotekarie på skolan, vars ambition är att ge elever kunskap i att sovra och kritiskt granska bland all information i dagens samhälle, samt att öka lusten för läsningen. Våra barn och unga behöver kunna läsa för att kunna delta i dagens samhälle!

Skolmaten serveras i vår matsal och tillagas i skolköket på skolan.

Kamratstödjare finns i varje klass på högstadiet och de arbetar för att Fröknegårdskolan ska vara en trygg och trivsam skola för alla. De finns till för elevernas skull och som elev kan du vända dig hit när det är något som känns fel. Om du känner dig utanför eller vill reda ut en konflikt. Då lyssnar kamratstödjarna och försöker hjälpa till.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.