Fröknegårdskolan, högstadium

Fröknegårdskolan ligger i Kristianstads norra stadsdel Näsby. På skolan går ca 400 elever i årskurs 7-9. En klass i varje årskurs har musikprofil som innebär att eleverna har extra musik med fokus på körsång.

På Fröknegårdskolan H  går elever i årskurs 7-9.
På Fröknegårdskolan H  går elever i årskurs 7-9.

Vår verksamhet

Hos oss går elever i årskurs 7-9. Vi har ca 400 elever från landsbygd och stad. Här arbetar engagerad och välutbildad personal med elevernas individuella utveckling. En klass i varje årskurs har musikprofil som innebär att eleverna har extra musik med fokus på körsång.

Mångfald präglar skolan vilket i sin tur skapar naturlig dynamik och förståelse för olikheter.  Det förebyggande värdegrundsarbetet, elevhälsoarbetet och ämnesutveckling är våra prioriterade områden under läsåret.

Musikklass

Att gå i en musikklass på Fröknegårdskolan ger dig möjlighet att utveckla din musikalitet på skoltid och även om du inte blir musiker i framtiden kommer du att bära med dig upplevelserna för resten av livet.

Övrig information

På Fröknegårdskolan finns elevhälsoteam bestående av rektorer, skolsköterskor, kurator och specialpedagoger. Skolläkare samt skolpsykolog kontaktas vid behov. 

Det finns en heltidsanställd bibliotekarie på skolan, vars ambition är att ge elever kunskap i att sovra och kritiskt granska bland all information i dagens samhälle, samt att öka lusten för läsningen. Våra barn och unga behöver kunna läsa för att kunna delta i dagens samhälle!

Skolmaten serveras i vår matsal och tillagas i skolköket på skolan.

Elevrepresentanter finns i varje klass på högstadiet och de arbetar för att Fröknegårdskolan ska vara en trygg och trivsam skola för alla. Det finns också ett trygghetsråd som leds av fritidsledare och kurator.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Fröknegårdskolan H

Skolområde: Norra

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Näsbychaussén 81

291 36 Kristianstad

Postadress

Fröknegårdsskolan

Näsbychaussén 81

291 36 Kristianstad

Fler kontakter

Emma Niklasson

Rektor, högstadiet (H1)

044-13 63 62

Anna Forsvall

Rektor, högstadiet (H2)

0738-53 20 59

Malin Johanneson

Samordnare

0724-527617

Lena Nordqvist

Administratör

044-13 23 41