Fjälkestads skola

Fjälkestads skola omfattar årskurserna 3, 4 och 5 med ca 85 elever och vi har även fritidshem. Skolan är sedan 1997 en Grön-flagg-skola och under hösten 2007 blev den godkänd som en "Skola för Hållbar utveckling". Fjälkestad ligger i ett naturskönt område vid Balsbergets fot.

Fjälkestads skola och fritidshem för elever i årskurs 3-5.
Fjälkestads skola och fritidshem för elever i årskurs 3-5.

Om skolan

Fjälkestads skola är en skola för elever i årskurs 3-5. I dagsläget har vi ca 85 elever. Vi har åldershomogena klasser och en fritidsavdelning. Skolan präglas av ett formativt undervisningssätt där eleverna blir medvetna om sitt eget lärande, kan utveckla sitt lärande samt utvärdera sitt lärande. Vi värnar om ett gott klassrumsklimat för att ge förutsättningar för eleverna att lyckas. Fjälkestads skola är en mindre skola och det gör att "alla känner alla", vilket skapar trygghet. 

Vi är en Grön Flagg-skola och brinner för klimat- och miljöfrågor.

Fritidshem

Fritidshemmet är i skolans vita byggnad och öppnar vid skolslut varje vardag. Behöver man fritids på morgonen så tillbringar man morgonen på Österslövs fritidshem, innan man sätter sig på skolbussen och åker till Fjälkestad skola. 

Elevhälsa

Vi har sjuksköterska på plats en dag varannan vecka. Tider till skolläkare kan bokas genom skolsköterskan. I skolans elevhälsoteam ingår skolsköterska, rektor, specialpedagoger, kurator och skolpsykolog.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.