Everöds skola

Everöds skola ligger mitt i byn. Naturen finns på nära håll i form av skog, ängar och vattendrag; något vi gärna använder oss av i undervisningen.

Everöds skola ligger mitt i byn Everöd.
Everöds skola ligger mitt i byn Everöd.

Vår verksamhet

Everöds skola har ca 85 elever inskrivna i klasserna F-6 och ligger mitt i byn. Det är den lilla skolan där alla känner alla, vilket ger stor trygghet.

På Everöds skola arbetar vi för både en trygg miljö och ökad måluppfyllelse genom att erbjuda strukturerad undervisning där vi integrerar kunskaper i olika former. Eleverna ska bli motiverade och stimulerade så att de presterar optimalt utifrån sina individuella förutsättningar. Genom kollegialt lärande och samplanering stärker vi lärares professionalitet.

Skolan har eget skolkök. Vårt skolbibliotek är integrerat i kommunens biblioteket. 

Elevhälsan

På skolan finns ett elevhälsoteam med speciallärare, skolsköterska och kurator. De träffas en gång i veckan tillsammans med rektor. Med sina olika kompetenser stöttar de våra elever under skoltiden. 

Fritidshem

Fritidshem erbjuds för elever i årskurs F-5. Skolan har ca 60 inskrivna elever på fritidshemmet och fritidsklubben. Vår verksamhet strävar efter att eleverna ska ha en lärande fritid. Varje vecka erbjuder vi en rad olika aktiviteter. Här kan eleverna prova på något nytt, stärka gruppen och lära känna barn i andra åldrar. Våra aktiviteter har alltid en koppling till läroplanen. 

Just nu i år firar fritids på Everöds skola 30 år. Då känns det extra roligt att vi har en satsning på rörelse. Tillsammans med Skåneidrotten arbetar vi med ”Rörelsesatsning i skolan”. Detta kommer att innebära ökad rörelse under skoldagens raster och på eftermiddagstid. 

Samarbete

Everöds skola samarbetar med närliggande förskolor och skolor. Vi har öppningar och stängningar med Kalvalyckans förskola varje dag. Under skolloven har vi sammanslagning med Vittskövle skola. Under de längre loven även tillsammans med Bjärevångens och Huaröds förskola.

Vårt samarbete med förskolorna i vår närhet är viktig för oss i skolan. Det skapar en trygghet för våra elever. Övergången från förskola till förskoleklass känns naturlig och okomplicerad. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Everöds skola

Skolområde: Södra

Telefon

044-13 43 01

Besöksadress

Stora vägen 61

297 72 Everöd

Postadress

Degebergaskolan

Gun Nilsson

Söndreklacksvägen 3

297 31 Degeberga

Fler kontakter

Catarina Johannesson

Rektor

044-13 43 03

Gun Nilsson

Administratör

044-13 43 01

Marie Persson

Ekonomi-administratör

044-13 43 00

Läs mer

Krav-certifierad

Vår verksamhet är kravcertifierad. Det är en del av det miljöarbete som pågår i verksamheterna.

Krav-certifierad Läs mer