Byta skola

Om ditt barn är folkbokfört i Kristianstads kommun och önskar byta till en annan kommunal skola i Kristianstad ska en ansökan göras.

Barn som ska börja i förskoleklass höstterminen 2019

Ansökan om skolbyte görs i e-tjänsten under perioden 15 april - 26 april. För att kunna göra
detta krävs att samtliga vårdnadshavare har BankID eller Mobilt BankID. E-tjänsten finns under relaterad information längre ner på sidan.

Om du inte har BankID kan blankett användas:

Du kan också hämta blanketten på Medborgarcenter i Rådhus Skåne. Blanketten postas till: Placeringsenheten, Skolplaceringar, Vilans skola, Genvägen 7, 291 59 Kristianstad. Blanketten ska placeringsenheten få in senast den 26 april.

Skolchef fattar beslut genom att antingen bevilja eller avslå ansökan. Vid avslag kvarstår inte
ansökan; någon "kö" med sökande hålls alltså inte vid skolorna.

Elev som redan går i skolan

Ansökan om byte görs på blankett:

Du kan också hämta blanketten på Medborgarcenter i Rådhus Skåne. Blanketten lämnas till rektor för den önskade skolan.

Skolchef fattar beslut genom att antingen bevilja eller avslå ansökan. Vid avslag kvarstår inte ansökan; någon "kö" med sökande hålls alltså inte vid skolorna.

Ansökan om skolbyte kan för nuvarande elever inte göras i e-tjänsten förrän i september.

Samtliga vårdnadshavare

Om barnet har två vårdnadshavare måste båda godkänna ansökan för att den skall vara giltig. Detta gäller såväl i e-tjänsten som på blankett. Samtliga vårdnadshavare behöver ha BankID eller Mobilt BankID för att kunna ansöka i e-tjänsten.

Urvalskriterier

Byte av skola sker i mån av plats och beslutas av skolchef för mottagande skola.
Urvalskriterierna används om det är fler sökande till en skola än det finns platser.

Urvalskriterier vid skolplacering

Fristående skola

Om du önskar att ditt barn ska byta till en fristående skola gör ni ansökan direkt till den skolan. Om ditt barn får plats där meddelar ni detta till placeringsenheten.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.