Byta skola

Om ditt barn är folkbokfört i Kristianstads kommun och önskar byta till en annan kommunal skola i Kristianstad ska en ansökan göras.

Byte av skola

Byte av skola är möjligt att göra först när skolplacering är klar. Om du vill byta skola görs en ansökan via e-tjänst eller blankett. Generellt gäller att byte beviljas om det finns plats. Den elev som bäst uppfyller urvalskriterierna får den lediga platsen. 

Om barnet har två vårdnadshavare måste båda godkänna ansökan för att den ska vara giltig.

Ansökan om skolbyte i e-tjänsten kan göras från och med vecka 25. Alla inkomna önskemål behandlas med start i vecka 32. Ansökan kan också göras på blankett som postas till placeringsenheten.

Urvalskriterier

Urvalskriterierna används om det är fler sökande till en skola än det finns platser.

Urvalskriterier vid skolplacering 

Fristående skola

Om du önskar att ditt barn ska byta till en fristående skola gör ni ansökan direkt till den skolan. Meddela i så fall detta också till kommunens placeringsenhet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.