Betyg och bedömning

I den dagliga kontakten mellan elev och lärare görs avstämningar för att se hur eleven utvecklas mot målen. Elever i årskurserna 1-5 får en skriftlig individuell utvecklingsplan med omdömen och planering för fortsatt arbete. Från och med årskurs 6 ges betyg i slutet av varje termin.

Elever och lärare gör avstämningar för att se hur eleven utvecklas mot målen.
Elever och lärare gör avstämningar för att se hur eleven utvecklas mot målen.

Elevens utveckling och mål

Under skolgången pratar läraren med eleven om lärande, utveckling och vilka mål som ska uppnås. I takt med stigande ålder och utveckling hos eleven blir dessa samtal mer och mer konkreta.

Utvecklingssamtal

Minst en gång per termin ska elev, vårdnadshavare och lärare ha ett utvecklingssamtal.  Det ska handla om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling. Målen finns i läroplanen och de olika kursplanerna.

Skriftlig individuell utvecklingsplan - IUP

I årskurserna 1-5 ska lärare tillsammans med elever och vårdnadshavare sammanställa en skriftlig individuell utvecklingsplan en så kallad IUP. Planen ska bestå av två delar:

  • omdömen
  • en planering för elevens fortsatta arbete mot målen

Planen ska beskriva vilka insatser som ska göras av skolan och vad elev och vårdnadshavare kan göra för att eleven ska nå så långt det är möjligt.

Betyg

I grundskolan får elever betyg från och med höstterminen i årskurs 6 och därefter vid varje terminsslut. I slutet av årskurs 9 får eleverna ett slutbetyg som de använder för att söka till gymnasieskolan. Betyg ges i en betygsskala som innehåller sex steg från A till F. A är det högsta betyget och E det lägsta, betyget F anger att eleven inte nått kunskapsmålen.

Betyg ges i alla ämnen som eleven fått undervisning i från och med årskurs 6 till och med årskurs 9, förutom i språkval som det ges betyg i från och med årskurs 7.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.