Ämneskombi - studera till lärare med lön

Nu kan du som vill bli lärare studera med lön! Kristianstads kommun erbjuder 8 personer chansen att jobba halvtid på högstadiet och samtidigt läsa till ämneslärare på Högskolan Kristianstad i en arbetsplatsintegrerad lärarutbildning. Annonsering sker 16 mars till 15 april 2020.

Ämneskombi årskurs 7-9

Högskolan Kristianstad och kommuner i regionen har tillsammans tagit fram ett utbildnings- och arbetskoncept där vi kan ge dig en unik möjlighet att läsa till lärare med månadslön. Kristianstads kommun erbjuder 8 platser för dig som vill läsa en arbetsintegrerad lärarutbildning, där du arbetar i en klass i årskurs 7-9 i någon av våra grundskolor. Vi kallar det ämneskombi.

Så fungerar det

Första året, med start i september 2020, studerar du på heltid. Det ger dig en trygg start i dina ämnen matematik, fysik och kemi. Du får också en grund i utbildningsvetenskap och du gör din första handledda verksamhetsförlagda utbildning (VFU), på den skola som du sedan ska börja arbeta på.

Andra året, med start i augusti 2021, börjar du arbeta och du arbetar heltid första veckorna innan studierna tar vid. Då läggs planeringen och du är med i uppstarten tillsammans med dina kollegor. Du kombinerar sedan dina studier som börjar i september, med arbete som lärare i Kristianstads kommun och du får lön under hela studietiden baserat på din halvtidstjänst. Anställningen består av 50 procent undervisning under tisdagar, onsdagar och torsdagar. På måndagar och fredagar studerar du på högskolan tillsammans med din studiekamrater. 

Under din studietid är du knuten till Kristianstads kommun och anställningsavtal skrivs varje år, under förutsättning att du klarar dina studier vid Högskolan Kristianstad. Vi har individuell lönesättning och du får månadslön för 50 procent arbete. Du kan även ansöka om studiestöd från CSN. 

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar 270 högskolepoäng och leder till en ämneslärarexamen. Studietakten är på 75 procent och studierna pågår sammanlagt 5 år. Utbildningen ger dig behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 7-9 i ämnena matematik, fysik och kemi. Utöver dessa ämnen studerar du utbildningsvetenskap och genomför handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Läs mer om utbildningen på Högskolan Kristianstads hemsida. 

Så här ansöker du

För att bli antagen till denna kombination av arbete och utbildning måste du söka och uppfylla kraven både för anställning i Kristianstads kommun och studier på Högskolan Kristianstad.

  • Sök tjänsten mellan 16 mars och 15 april. Annons kommer på vår hemsida. 
  • Sök utbildningen mellan 16 mars och 15 april på Högskolan Kristianstads hemsida.

När det närmar sig annonsering kommer vi att meddela det här, på Facebook och LinkedIn. Vi kommer också att ha annons i Kristianstadsbladet och på Platsbanken, Arbetsförmedlingen. Håll utkik!

Erbjuds platser i kombimodellen för årskurs 4-6?

Detta år satsar Kristianstads kommun på ämneslärarinriktningen. Vi har redan 8 kombilärare som arbetar och studerar i årskurs 4-6 sedan hösten 2019. Nu väljer vi att bredda oss mot högstadiet. Lärarutbildning i årskurs 4-6 finns på Högskolan Kristianstad, men vår kommun har inga platser i år. Du kan läsa mer om vilka kommuner som erbjuder platser på Högskolan Kristianstads hemsida. 

Läs mer på Högskolan Kristianstads hemsida om 4-6.

Kontakt

Du är välkommen att höra av dig om du har frågor.

Frågor om lärararbetet

Viktoria Näsvall
HR-specialist, Kristianstads kommun
Telefon: 044-13 24 67

Frågor om utbildningen

Högskolan Kristianstad

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.