Vanliga frågor och svar Kombimodellen Kristianstads kommun

Kristianstads kommun erbjuder i samarbete med Högskolan Kristianstad möjligheten att studera till lärare samtidigt som man arbetar halvtid. Här har vi samlat vanliga frågor och svar om vad det innebär att studera till lärare samtidigt som man jobbar halvtid.

Vad är kombimodellen?

Hösten 2020 erbjuder Kristianstads kommun åtta platser till Högskolan Kristianstads arbetsplatsförlagda ämneslärarutbildning med inriktning mot grundskolans åk 7-9. Denna modell kallar vi för Kombi 7-9. Första året är det studier på heltid och från och med år två arbetar du 50 procent och studerar 75 procent, studietiden ut. I Kristianstads kommun har vi två olika ”kombimodeller” och studenterna kallar vi för ”kombilärare”. Detta är en alldeles särskild och unik möjlighet att förankra studier och teori med verksamheten ute på skolan där du arbetar. Vi har åtta kombilärare som började hösten 2019. De studerar grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Denna kallar vi för Kombi 4-6.

Hur skiljer sig denna modell från att arbeta extra under studietiden som vikarie?

Du har en fast löpande inkomst, även under jul och sommar; och du får friskvårdsbidrag. Du är ordinarie personal på skolan. Du arbetar på samma arbetsplats hela tiden och kan därmed bygga relationer och verkligen investera i att lära känna elever och kollegor. Du blir en naturlig del av arbetslaget på skolan och du är med i uppstarten och planeringen av läsåret och sedan genomförandet av läsårets planering från A-Ö. Du får organiserat stöd från mentor. Du studerar tillsammans med studenter på högskolan som har samma upplägg som du, och som arbetar och studerar på samma veckodagar. Du får en unik kompetens med lika delar teori som praktik.  

Lön och ekonomi

Vilken lön får jag?

Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Du lönesätts som obehörig lärare med månadslön. Ingen lön betalas för studierna, utan du får lön på 50 procent under tiden du arbetar. Första året när du enbart studerar får du ingen lön.

I din anställning har du rätt till friskvårdsbidrag på 1000 kr per år.

Får jag betalt under lov och ledigheter?

From år två anställs du på ferieavtal vilket betyder att du får ferielön under somrarna.   

Ska jag skatta på lönen? 

Ja, du skattar enligt Skatteverkets tabell.

Kan jag söka studiestöd trots att jag har lön? 

Ja, du kan söka studiestöd hos CSN.

Ansökningsprocessen

Kan jag söka om jag redan har en lärarutbildning eller annan utbildning? 

Alla är välkomna att söka. På högskolans hemsida kan du läsa vilka behörighetskrav som gäller för den arbetsplatsintegrerade ämneslärarutbildningen 7-9.

Söker jag både utbildningen och anställningen?

Ja du måste söka dem separat.  

När kan jag söka? 

Du kan söka från och med16 mars till och med den 15 april 2020.

Om jag redan arbetar i Kristianstads kommun, ska jag ändå söka tjänsten?

Ja, du ska söka tjänsten. Uppge i ditt CV var du har din nuvarande anställning.

Kan jag välja skola i ansökan?

Du kan önska skola i din jobbansökan, men vi kan inte lova att det blir den skola som du blir placerad på om du blir anställd.  

Hur funkar rekryteringen?

Efter att ansökningsperioden stängt gör vi som arbetsgivare ett urval. För att bli kallad på intervju behöver du ha sökt både utbildningen och tjänsten. Du måste också vara behörig till den arbetsplatsintegrerade ämneslärarutbildningen. Vi får besked från högskolan efter att du sökt utbildningen huruvida du är behörig till utbildningen eller ej. Du kan läsa mer på högskolans hemsida om vilken behörighet som krävs för utbildningen.

Vi kommer att använda oss av ditt meritvärde i urvalet. Vi begär in meritvärdet från högskolan Kristianstad. Beroende på hur många som söker till oss i Kristianstad och de andras meritvärden så kan det vara att vi inte kallar dig på intervju om ditt meritvärde skulle vara betydligt lägre än de andras.

I Kristianstads Kommun kommer de som blir kallade till intervju att få vara med på en rekryteringsdag. Dessa är planerade till den 12, 13 och 14 maj. Efter det sker referenstagning.

Om du går ut gymnasiet i juni 2020 så kan vi komma att kalla dig ändå, fast du ännu inte har din gymnasieexamen. Vi kallar dig bara om du sannolikt blir behörig, det vill säga att vi tittar på vilket gymnasieprogram/kurser du läser.

Anställning och stöd i anställningen

När får jag veta om jag får en plats? 

Efter rekryteringsprocessen för tjänsten kommer du att få reda på om du blir en av de åtta som kan få en plats hos oss under förutsättning att du sedan blir antagen till utbildningen.

Det slutgiltiga beskedet om en plats hos oss kan du få först när Högskolan skickar ut antagningsbeskedet under sommaren. Först då kan vi komma överens om vilka som ska få en plats i Kristianstads Kommun. För frågor om antagning till högskolan, kontakta Högskolan Kristianstads antagningsenhet.

Besked om anställning sker först efter ditt första studieår.

När börjar anställningen? 

I den arbetsplatsintegrerade ämneslärarutbildningen (åk 7-9) på Högskolan Kristianstad så studerar studenterna sitt första år på 125 procent studietakt.

Redan sommaren 2020 får du reda på vilken skola som blir din kommande arbetsplats. Du kommer att kunna besöka skolan under höstterminen 2020 och du gör din VFU på skolan under vårterminen 2021.

I Kristianstads kommun skriver vi anställningsavtal från och med år två i dina studier. Starten på ditt arbete blir i augusti 2021.

Vilket avtal anställs jag på? 

Du måste ha genomfört ditt första studieår med godkända studier, samt fått godkänt på din första VFU för att bli erbjuden en anställning till år två. Du anställs då som obehörig lärare, tidsbegränsat enligt Skollagen, med ferieavtal.

Ferieavtal betyder att du har en del reglerad tid, och en del förtroendetid. Du anställs ett år i taget. Vi ser över om du följer dina åtaganden innan vi skriver nytt anställningsavtal inför varje nytt läsår. Avtalet följer gällande kollektivavtal. Vi skriver ett lärarutbildningskontrakt som bilaga till anställningsavtalet. Det är ett partsgemensamt kontrakt framtaget tillsammans med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Vad händer med min anställning om jag blir sjukskriven under en längre period? 

Gäller from att du börjar arbeta i augusti 2021: Den första arbetsdagen du är sjuk gör du en sjukanmälan. Den första arbetsdagen görs ett karensavdrag. Från dag 2-14 betalar arbetsgivaren sjuklön. Därefter är det Försäkringskassan som betalar din ersättning.

Ska jag arbeta på samma skola under hela studietiden? 

Ja, för att du och skolan ska få så goda förutsättningar som möjligt ska du arbeta på samma skola under hela studietiden. Om det visar sig att behoven förändras över tid tas detta upp till diskussion med dig. Du lär känna din skola redan ditt första studieår, för då gör du din VFU där.

Vilket stöd har jag som ”kombilärare”?

Vi ger dig stöd i form av mentorskap av legitimerad lärare. Mentorn är ett stort stöd i ditt dagliga arbete. Mentor introducerar dig och hjälper dig tex med planering och dokumentation. Utöver mentorn har du ett stöd av din rektor, ditt arbetslag och ditt ämneslag. Under dina VFU-perioder har du en behörig VFU-handledare kopplad till dig. Du får i Kristianstads Kommun dessutom stöd i din roll av lektor. Våra nuvarande kombilärare berättar också att de stöttar varandra mycket - alla har ju alla liknande utmaningar. 

Villkor och åtagande i anställningen

Vad innebär det att leva upp till mina åtaganden? 

Första studieåret behöver du få godkända studier och godkänd VFU för att bli erbjuden en anställning år två. Du förväntas därefter fullfölja dina studier enligt högskolans regelverk och arbeta deltid på skolan med det ansvar som följer av ditt anställningsavtal. Vi förväntar oss till exempel att du är villig att ta in nya kunskaper och samarbeta väl med dina kollegor och din chef. Du tar din del av ansvaret för att du, din mentor och handledare har ett givande utbyte.

Vilka är villkoren för mig när jag tagit lärarexamen? 

Efter examen kan du söka lärarlegitimation och har möjlighet till en tillsvidaretjänst i Kristianstads Kommun.

Vad innebär 50 procent undervisning på skolan i kombination med studietakt på 75 procent? 

Du arbetar halvtid, 50 procent, på en skola samtidigt som du studerar 75 procent studietakt. Det kan mycket väl innebära mycket arbete, men eftersom arbete och studier integreras kommer synergieffekterna snabbt ge dig ett försprång.

Vad händer om jag hoppar av utbildningen? 

Om du avbryter dina studier ska du skriftligen underrätta din närmaste chef inom en vecka från den dag utbildningen avbrutits. Du fortsätter arbeta som obehörig lärare på 50 procent under resterande del av avtalet (det vill säga max ett år).

Vad händer om jag säger upp min anställning? 

Om du på eget initiativ avslutar anställningen under pågående avtalstid gäller uppsägningstid enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) och kommunens kollektivavtal. Under uppsägningstiden arbetar du kvar som obehörig lärare på 50 procent.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.