Kombi 7-9 – studera till lärare samtidigt som du jobbar

Kristianstads kommun erbjuder åtta personer chansen att jobba halvtid på högstadiet och samtidigt läsa till ämneslärare på Högskolan Kristianstad i en arbetsplatsintegrerad lärarutbildning.

Ezgi Tümsa läser den arbetsplatsintegrerade grundlärarutbildningen. Foto: Högskolan Kristianstad
Ezgi Tümsa läser den arbetsplatsintegrerade grundlärarutbildningen. Foto: Högskolan Kristianstad

Arbetsplatsintegrerad ämneslärarutbildning årskurs 7-9

Högskolan Kristianstad och kommuner i regionen har tillsammans tagit fram ett utbildnings- och arbetskoncept där vi kan ge dig en unik möjlighet att läsa till lärare med månadslön.

Första gången modellen testades var 2019. Denna kallas Kombimodellen. Då gällde det arbete i kombination med studier till grundlärare för årskurs 4-6. 2020 modifierades modellen något och gäller för dig som är intresserad av att undervisa i matematik, fysik och kemi i årskurs 7-9. Denna modell kallar vi den arbetplatsintegrerade ämneslärarutbildningen.

Så fungerar det

Första året, med start i september 2020, studerar du på heltid. Det ger dig en trygg start i dina ämnen matematik, fysik och kemi. Du får också en grund i utbildningsvetenskap och du gör din första handledda verksamhetsförlagda utbildning (VFU), på den skola som du sedan ska börja arbeta på.

Andra året, med start i augusti 2021, börjar du arbeta och du arbetar heltid första veckorna innan studierna tar vid. Då läggs planeringen och du är med i uppstarten tillsammans med dina kollegor. Du kombinerar sedan dina studier som börjar i september, med arbete som lärare i Kristianstads kommun och du får lön under hela studietiden baserat på din halvtidstjänst. Anställningen består av 50 procent undervisning under tisdagar, onsdagar och torsdagar. På måndagar och fredagar studerar du på högskolan tillsammans med din studiekamrater. 

Under din studietid är du knuten till Kristianstads kommun och anställningsavtal skrivs varje år, under förutsättning att du klarar dina studier vid Högskolan Kristianstad. Vi har individuell lönesättning och du får månadslön för 50 procent arbete. Du kan även ansöka om studiestöd från CSN. 

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar 270 högskolepoäng och leder till en ämneslärarexamen. Studietakten är på 75 procent och studierna pågår sammanlagt 5 år. Utbildningen ger dig behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 7-9 i ämnena matematik, fysik och kemi. Utöver dessa ämnen studerar du utbildningsvetenskap och genomför handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Läs mer om utbildningen på Högskolan Kristianstads hemsida. 

Så här ansöker du

Ansökan är avslutad för denna gång och vi önskar våra åtta nya lärare lycka till med sina studier under läsåret 2020/2021!

Kontakt

Du är välkommen att höra av dig om du har frågor.

Frågor om lärararbetet

Monika Bacic
HR-specialist, Kristianstads kommun
Telefon: 044-13 26 66

Frågor om utbildningen

Lena Löfgren
Universitetslektor och programrådesansvarig ämneslärarutbildning,
Högskolan Kristianstad
Telefon: 044-250 34 31

Pia Thornberg
Universitetsadjunkt och programrådesansvarig för kompetens- och skolutveckling,
Högskolan Kristianstad
Telefon: 044-250 34 60

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.