Tilläggsbelopp

Här finns barn- och utbildningsförvaltningens information, blanketter och riktlinjer för tilläggsbelopp till fristående verksamheter.

Fristående verksamheter kan ansöka om tilläggsbelopp för följande:

  • om den fristående skolan bedriver modersmålsundervisning i egen regi
  • för obligatorisk lovskola i åk 8 och 9
  • för barn och elever som har behov av extraordinära stödåtgärder

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.