Alla skolor i Kristianstads kommun har lov samtidigt. Studiedagarna kan variera på de olika skolorna.
Alla skolor i Kristianstads kommun har lov samtidigt. Studiedagarna kan variera på de olika skolorna.

Lov och läsår

Alla som går i Kristianstads kommuns skolor har samma läsårstider och samma lovdagar. Det kan förekomma något skilda studiedagar. På förskolan finns inga lov förutom på öppna förskolan och för de barn som deltar i allmän förskola, de följer grundskolans läsår.

Läsåret består av höst- och vårtermin och innehåller alltid minst 178 dagar. På hösten är det en veckas lov. Under jul- och nyårshelgerna har eleverna lov. Vårterminen innehåller en sportlovsvecka, vecka 8, och en ledig vecka i samband med påskhelgen.

Planering och kompetensutveckling för personal i förskola och fritidshem

Fyra dagar per år har personal i förskola och fritidshem gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Vårdnadshavarna får information om datum minst två månader i förväg. Dessa dagar medför ingen reducering av avgiften.

Under två av dagarna kan det förekomma sammanslagningar av avdelningar, förskolor och fritidshem och ordinarie personal kan då ersättas av vikarier. Två av de fyra dagarna stänger verksamheten men för barn vars vårdnadshavare inte kan ordna tillsyn erbjuds placering på annan förskola eller fritidshem inom skolområdet.

Läsårstider för grundskola och gymnasieskola

Läsårstider 2016-2017
PeriodDagar
Elevernas läsår 2016-08-18 - 2017-06-16
Hösttermin 2016-08-18 - 2016-12-21
Vårtermin 2017-01-11 - 2017-06-16
Lovdagar

2016-10-31 - 2016-11-04 v. 44 Höstlov

2017-02-20 - 2017-02-24 v. 8 Sportlov

2017-04-10 - 2017-04-14 v. 15 Påsklov

2017-05-26

2017-06-05

Lärarnas arbetsår 2016-08-11 - 2017-06-21
Verksamhetsår 2016-08-04 - 2017-08-03

 

 

Läsårstider 2017-2018
PeriodDagar
Elevernas läsår 2017-08-22 - 2018-06-15
Höstterminen 2017-08-22 - 2017-12-22
Vårterminen 2018-01-09 - 2018-06-15
Lovdagar

2017-10-30 - 2017-11-03 v. 44 Höstlov

2018-02-19 - 2018-02-23 v. 8 Sportlov

2018-04-02 - 2018-04-06 v. 14 Påsklov

2018-04-30

2018-05-11

Lärarnas arbetsår 2017-08-15 - 2018-06-20
Verksamhetsår 2017-08-04 - 2018-08-03

 

 

Läsårstider 2018-2019
PeriodDagar
Elevernas läsår 2018-08-21 - 2019-06-14
Höstterminen 2018-08-21 - 2018-12-21
Vårtermin 2019-01-08 - 2019-06-14
Lovdagar

2018-10-29 - 2018-11-02 v. 44 Höstlov

2019-02-18 - 2019-02-22 v. 8 Sportlov

2019-04-15 - 2019-04-19 v. 16 Påsklov

2019-05-31

2019-06-07

Lärarnas arbetsår 2018-08-14 - 2019-06-19
Verksamhetsår 2018-08-04 - 2019-08-03
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.