Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.
Alla skolor i Kristianstads kommun har lov samtidigt. Studiedagarna kan variera på de olika skolorna.
Alla skolor i Kristianstads kommun har lov samtidigt. Studiedagarna kan variera på de olika skolorna.

Lov och läsår

Alla som går i Kristianstads kommuns skolor har samma läsårstider och samma lovdagar. Det kan förekomma något skilda studiedagar. På förskolan finns inga lov förutom på öppna förskolan och för de barn som deltar i allmän förskola, de följer grundskolans läsår.

Läsåret består av höst- och vårtermin och innehåller alltid minst 178 dagar. På hösten är det en veckas lov. Under jul- och nyårshelgerna har eleverna lov. Vårterminen innehåller en sportlovsvecka, vecka 8 och en ledig vecka i samband med påskhelgen.

Läsårstider för grundskola och gymnasieskola

Läsårstider 2017-2018
PeriodDagar
Elevernas läsår 2017-08-22 - 2018-06-15
Höstterminen 2017-08-22 - 2017-12-22
Vårterminen 2018-01-09 - 2018-06-15
Lovdagar

2017-10-30 - 2017-11-03 v. 44 Höstlov

2018-02-19 - 2018-02-23 v. 8 Sportlov

2018-04-02 - 2018-04-06 v. 14 Påsklov

2018-04-30

2018-05-11

Studiedagar och planeringsdagar

Skolorna har fyra studiedagar per läsår. Fritidshemmen och förskolorna har fyra planeringsdagar per läsår. Dagarna varierar för de olika verksamheterna. Du kan se vilka datum som gäller på samtliga skolor, fritidshem och förskolor i dokumentet Läsårsinformation 2017-2018.

Lärarnas arbetsår 2017-08-15 - 2018-06-20
Verksamhetsår 2017-08-04 - 2018-08-03

 

Läsårstider 2018-2019
PeriodDagar
Elevernas läsår 2018-08-21 - 2019-06-14
Höstterminen 2018-08-21 - 2018-12-21
Vårtermin 2019-01-08 - 2019-06-14
Lovdagar

2018-10-29 - 2018-11-02 v. 44 Höstlov

2019-02-18 - 2019-02-22 v. 8 Sportlov

2019-04-15 - 2019-04-19 v. 16 Påsklov

2019-05-31

2019-06-07

Studiedagar och planeringsdagar

Skolorna har fyra studiedagar per läsår. Fritidshemmen och förskolorna har fyra planeringsdagar per läsår. Dagarna varierar för de olika verksamheterna. 

Lärarnas arbetsår 2018-08-14 - 2019-06-19
Verksamhetsår 2018-08-04 - 2019-08-03

Ledighet för elev i grundskola

Rektorn kan bevilja en elev kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är:

 • frånvarons längd
 • elevens studiesituation
 • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen
 • hur angelägen ledigheten är för eleven

Det är rektorn som ska besluta om ledighet. Ej beviljad ledighet ses som ogiltig frånvaro.

Ledighet för elev i gymnasieskola

Rektor fattar beslut om ledighet. Skolan avråder från längre ledigheter då det innebär ett stort arbete för eleven att ta igen missade studier. Eleven har ett eget ansvar för att informera sig om och arbeta med de moment som hen missat i undervisningen.

Ansök om ledighet

Som vårdnadshavare eller myndig elev ansöker du om ledighet i Edwise. Det går också bra att ansöka via blankett. Du hittar vår e-tjänst och våra blanketter nedan, under relaterad information.

Planering och kompetensutveckling för personal i förskola och fritidshem

Fyra dagar per år har personal i förskola och fritidshem gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Vårdnadshavarna får information om datum minst två månader i förväg. Dessa dagar medför ingen reducering av avgiften.

Under två av dagarna kan det förekomma sammanslagningar av avdelningar, förskolor och fritidshem och ordinarie personal kan då ersättas av vikarier. Två av de fyra dagarna stänger verksamheten men för barn vars vårdnadshavare inte kan ordna tillsyn erbjuds placering på annan förskola eller fritidshem inom skolområdet.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.