Fritidshem, fritids

Fritidshem vänder sig till barn från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Barn har rätt till fritidshem den tid vårdnadshavarna arbetar eller studerar.

På fritidshem kompletteras utbildningen i skolan och elevernas utveckling och lärande stimuleras.
På fritidshem kompletteras utbildningen i skolan och elevernas utveckling och lärande stimuleras.

Fritidshem är ett komplement till förskoleklassen och grundskolan. Fritidshemmen är öppna före och efter skoltid samt på loven. Barn mellan 6 och 12 år vars vårdnadshavare arbetar eller studerar kan få plats på fritidshem. Fritidshemmen har normalt öppet vardagar klockan 06.30-18.30, variationer kan dock förekomma.

Vad är fritidshem?

Fritidshem är en verksamhet som vänder sig till skolbarn i åldrarna 6-13 vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Fritidshemmen är ofta placerade i anslutning till grundskolan och tar emot barn före och efter skoldagen samt under loven.

På fritidshem kompletteras utbildningen i skolan och elevernas utveckling och lärande stimuleras. De ges också en meningsfull fritid med rekreation. Delvis får eleverna andra erfarenheter och kunskaper än vad de får i skolan. Skola och fritidshem bidrar tillsammans till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Vad är fritidsklubb?

På en del fritidshem finns en speciell verksamhet för de lite äldre barnen, ofta kallad fritidsklubb. På fritidsklubben är aktiviteterna lite mer fria och inriktas också mot aktiviteter utanför skolan.

Ansökan

För att få plats i fritidshem ska en ansökan göras.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.