Tvedegårds förskola

Tvedegårds förskola är belägen på norra Näsby med de stora fälten i närheten. Förskolan består av åtta avdelningar. Vi arbetar med naturvetenskap som prioriterat område.

Vår utegård väcker lusten att utforska och att lära i leken.
Vår utegård väcker lusten att utforska och att lära i leken.

Vår verksamhet

Tvedegård är förskola som är belägen på norra Näsby med de stora fälten i närheten. Vi arbetar i team, vilket innebär att två avdelningar är knutna till varandra.

Vi arbetar med naturvetenskap som ett prioriterat område och utifrån detta har våra prioriterade mål tagits fram.

På vår förskola ska alla barn känna glädje och se fram emot att komma till förskolan. Alla barn ska känna sig betydelsefulla och vara en viktig del av gruppen. Miljön är inspirerande och väcker lusten att utforska och lära i leken. Barnen ska känna en tro på framtiden - vi skapar framtidsmod!

Kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete är en pågående process som fortgår under hela läsåret och utvärderas kontinuerligt i våra analysgrupper. Vårt analysarbete ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därför kopplar vi litteratur och forskning till vårt arbete i analysgrupperna. För att ytterligare kvalitetssäkra vår verksamhet har vi ett samarbete med Högskolan Kristianstad.

Besök oss

Du är välkommen att ringa och boka en tid om du vill hälsa på oss och veta mer om vår verksamhet.

Våra avdelningar

Kastanjen
0733-134978

Boken
0733-134979

Björken
0733-134980

Almen
0733-134981

Pilen
0733-134982

Linden
0733-134983

Lönnen
0733-134984

Eken
0733-134985

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Tvedegårds förskola

Skolområde: Norra

Telefon

0733-13 49 77

Besöksadress

Näsbychaussén 120

291 38 Kristianstad

Fler kontakter

Annika Eriksson

Rektor

0733-13 49 77

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter. Telefontid: mån, ons, fre 07.30-12.00 och tis, tors 13.00-15.30. Postadress: Placeringsenheten, Vilans skola, Genvägen 7, 291 59 Kristianstad