Vår utegård väcker lusten att utforska och att lära i leken.
Vår utegård väcker lusten att utforska och att lära i leken.

Tvedegårds förskola

Tvedegårds förskola är belägen på norra Näsby med de stora fälten i närheten. Förskolan består av nio avdelningar. Vi arbetar med naturvetenskap som prioriterat område.

Vår verksamhet

Tvedegård är en mångkulturell förskola som är belägen på norra Näsby med de stora fälten i närheten. Vi arbetar i fadderavdelningar, vilket innebär att småbarnsavdelningarna och syskonavdelningarna är knutna till varandra.

Vi arbetar med naturvetenskap som ett prioriterat område och utifrån detta har våra prioriterade mål tagits fram. I vårt dagliga arbete är leken hela tiden det centrala och vi tycker det är viktigt att ha roligt tillsammans. Vi arbetar mycket med att stimulera barns lek, språk och rörelse utifrån ett forskande arbetssätt och försöker i stor utsträckning ta vara på barnens intresse och nyfikenhet.

På vår förskola ska alla barn känna glädje och se fram emot att komma till förskolan. Alla barn ska känna sig betydelsefulla och vara en viktig del av gruppen. Miljön är inspirerande och väcker lusten att utforska och lära i leken. Barnen ska känna en tro på framtiden - vi skapar framtidsmod!

Kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete är en pågående process som fortgår under hela läsåret och utvärderas kontinuerligt i våra analysgrupper. Vårt analysarbete ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därför kopplar vi litteratur och forskning till vårt arbete i analysgrupperna. För att ytterligare kvalitetssäkra vår verksamhet har vi ett samarbete med Högskolan Kristianstad.

Besök oss

Du är välkommen att ringa och boka en tid om du vill hälsa på oss och veta mer om vår verksamhet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.