Tvedegårds förskola

Tvedegårds förskola är belägen på norra Näsby med de stora fälten i närheten.

Vår verksamhet

Tvedegård är en nybyggd förskola som är belägen på norra Näsby med de stora fälten i närheten. Förskolan består av fyra avdelningar, som heter Björken, Linden, Lönnen och Kastanjen. Sju pedagoger arbetar på varje avdelning, vars undervisning utgår från Lpfö 18.

På vår förskola ska alla barn känna glädje och se fram emot att komma till förskolan. Alla barn ska känna sig betydelsefulla och vara en viktig del av gruppen. Miljön är inspirerande och väcker lusten att utforska och lära i leken. Barnen ska känna en tro på framtiden

- Vi skapar FRAMTIDSMOD!

Våra prioriterade mål under läsåret är kopplade till hållbar utveckling utifrån läroplanen för förskolan, Lpfö 18. För att utveckla vår undervisning så har vi kollegiala samtal. Där fördjupar vi våra kunskaper kring olika innehåll och vårt förhållningssätt.

Kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete är en pågående process som fortgår under hela läsåret och utvärderas kontinuerligt i våra analysgrupper. Vårt analysarbete vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därför kopplar vi litteratur och forskning till vårt arbete i analysgrupperna.

Besök oss

Du är välkommen att ringa och boka en tid om du vill hälsa på oss och veta mer om vår verksamhet.

Våra avdelningar

Kastanjen
0733-13 49 78, 0733-13 49 79

Björken
0733-13 49 80, 0733-13 49 81

Linden
0733-13 49 82, 0733-13 49 83

Lönnen
0733-13 49 84, 0733-13 49 85

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Tvedegårds förskola

Skolområde: Norra

Telefon

0733-13 49 77

Besöksadress

Tvedegårdsvägen 4A

291 38 Kristianstad

Fler kontakter

Annika Eriksson

Rektor

0733-13 49 77

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter. Telefontid: mån, ons, fre 9.30-11.30 tis, tors 13-14.30 Postadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Placeringsenheten, 291 80 Kristianstad