Svalans förskola

Vår förskola ligger på Odal i Kristianstad. Förskolan består av 5 avdelningar.

Vår förskola

Förskolan har totalt 5 avdelningar. De yngsta barnen går på avdelningarna Ägget och Boet. På Holken, Fjädern eller Kraxet går de äldsta barnen. Vår barn på storbarnsavdelningarna äter i vår gemensamma matsal medan småbarnsavdelningarna äter inne på avdelningarna.  

Ordinarie öppettider på förskolan är kl. 6.30 till 18.30

Vårt arbetssätt

Välkomna till Svalans förskola, en förskola där vi bygger samman lek och lärande i enlighet med läroplanen. Varje barn ska utmanas och stimuleras i sitt lärande för att nå så långt som möjligt i den undervisning vi bedriver. Vi arbetar nära varandra och utnyttjar våra gemensamma torg för lek och utveckling. Barn utvecklas olika och därför ser vi stor med fördel att ofta arbeta mellan avdelningarna och utmana barnen på den nivå den befinner sig i. Vi har en 6-årsgrupp med tydligt fokus på undervisning som riktar sig mot att förvärva kunskaper inför förskoleklassen.

På förskolan arbetar vi särskilt med några prioriterade mål ur förskolans läroplan Lpfö 18. Dessa är gemensamma för förskolans avdelningar, liksom det tematiska arbetssätt som genomsyrar undervisningen. Under det kommande läsåret kommer vi, utifrån målen i förskolans läroplan, att arbeta med språkutveckling. Vi använder oss av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) i samspelet med barnen. Det innebär att vi samtidigt som vi talar med barnen verbalt, förstärker vissa ord med hjälp av tecken. TAKK främjar språkutvecklingen och förtydligar det talade språket. Vi arbetar även bildstöd i samtliga situationer med barnen för att ytterligare förstärka barnets språk och medvetenhet. De flesta pedagoger som arbetar på Svalans förskola har utbildning i ICDP (Vägledande samspel). Denna utbildning fokuserar relationen mellan barn och vuxna, och på vilket sätt samspelet mellan dessa kan bli så utvecklande som möjligt.

Vi följer kontinuerligt upp alla i våra barnkonferenser för att säkerställa att varje barn får utmanas och ta kliv i sitt lärande. Vi har i teamet en specialpedagog kopplad till oss.

Utevistelse

Utevistelsen är en naturlig del av vår dagliga verksamhet. Vår utemiljö inbjuder barnen till att utveckla sin lek, sina sinnen och sin motorik. Genom utevistelserna utvecklas barnens sinnen, fantasi, motorik samt den sociala träningen och gemenskapen på ett naturligt sätt.

Förskolebibliotek

På vår förskola har vi ett förskolebibliotek där vi bedriver undervisning med barnen. Varje avdelning har tider varje vecka att tillsammans med barnen främja språket med läsning, skapade och utmanade lek i vår biblioteksmiljö. Vi har en särskild arbetsgrupp på förskolan som kontinuerligt arbetar för att utveckla miljön och innehållet av material i biblioteket

 

Varmt välkomna till oss på Svalan!

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Svalans förskola

Skolområde: Västra

Telefon

044-13 54 92

Besöksadress

Södra Långgatan 50

291 59 Kristianstad

Fler kontakter

Maria Andersson

Rektor

044-13 20 51

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter. Telefontid: mån, ons, fre 9.30-11.30 tis, tors 13-14.30 Postadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Placeringsenheten, 291 80 Kristianstad