Snödroppens förskola

Snödroppens förskola ligger mitt i Tollarps by, två mil söder om Kristianstad. På vår förskola har vi två småbarnsavdelningar, 1-3 år och två syskonavdelningar, 3-5 år. Vi har nära till natur, kultur, kommunikation och skola.

Vi ser det som en fördel med en lite större förskola eftersom det finns många lekkamrater och många vuxna som barnen känner. Detta är också en tillgång vid eventuell sjukfrånvaro bland personalen. Det finns ALLTID någon som barnen känner väl. Vi har ett gott samarbete avdelningarna emellan och ser till att täcka in läroplanens alla delar under barnets förskoletid.

Alla barn ska känna sig trygga, välkomna och tycka om att vara hos oss på förskolan.

Varje dag ges utrymme för utevistelse för aktiviteter både på gården, i olika naturmiljöer och för lek som är viktigt för barns utveckling och lärande.

Hur vi jobbar

Vi arbetar tematiskt med språket. Genom detta arbetssätt kan vi arbeta utifrån förskolans läroplan och på ett naturligt sätt väva in lärandet i verksamhet. Språket utvecklar vi genom samtal, bokläsning, sång, rörelse, rim och ramsor med mera.

Föräldrainflytande

Föräldrar skall alltid känna sig välkomna hos oss. Vi har inskolnings- och utvecklingssamtal samt föräldramöten. Som förälder kan man påverka på olika sätt, till exempel genom föräldrarådet, föräldraenkäter eller med synpunkter, tankar och förslag direkt till oss.

Vår vision

Vi föds med lust och förmåga att lära och sökandet efter mening är en av de starkaste drivkrafterna. Därför vill vi på Snödroppens förskola stötta barnen i deras lärande genom att utveckla deras språk och stimulera lekar på ett lustfyllt sätt.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Snödroppens förskola

Skolområde: Södra

Telefon

044 - 13 45 26

Besöksadress

Ryavägen 1

298 32 Tollarp

Fler kontakter

Pia Hartman Melander

Rektor

0728-85 81 91

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter. Telefontid: mån, ons, fre 9.30-12 och tis, tors 13-15. Postadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Placeringsenheten, 291 80 Kristianstad