Smedjegårdens förskola

Smedjegårdens förskola har åtta avdelningar och våra barn är mellan 1 och 6 år. Färlövs skola och bibliotek är våra närmaste grannar.

Smedjegårdens förskola ligger i Färlöv, 10 km nordväst om Kristianstad med närhet till omväxlande och vackra naturområden.
Smedjegårdens förskola ligger i Färlöv, 10 km nordväst om Kristianstad med närhet till omväxlande och vackra naturområden.

Vårt arbetssätt

På Smedjegårdens förskola arbetar vi med Entreprenöriellt lärande, Grön Flagg och Lösningsinriktad pedagogik.

Entreprenöriellt lärande i förskolan

Smedjegårdens förskola startade 2012 ett femårigt projekt kring Entreprenöriellt lärande i förskolan.

Barn bygger med klossar
Barn som bygger efter sin egen ritning.

Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet samt mod att våga. Entreprenöriellt lärande utvecklar och främjar också barnens sociala och kommunikativa kompetens, att samarbeta och samspela.  

Genom att använda oss av ett entreprenöriellt arbetssätt ger vi möjlighet för barnen att utveckla en förståelse för sig själv och för sin omvärld.

Entreprenöriellt lärande ger oss också möjlighet att låta barnen vara del i värdeskapande processer, det jag eller vi gör, skapar värde för andra.

Grön Flagg 

Vi har byggt vattenbanor och ALLA barnen på förskolan får leka och ha kul med dem!Vi bygger vattenbanor och ALLA barnen på förskolan får leka och ha kul med dem.

I Förskolans uppdrag ingår att medverka till att barnen tillägnar sig ett nyfiket och utforskande förhållningssätt till natur och miljö och förstår människans delaktighet i naturens kretslopp. Med vårt Grön Flagg-arbete vill vi på Smedjegårdens förskola medverka till att barnen utvecklar en positiv framtidstro och en känsla av att det är möjligt att tillsammans med andra påverka framtiden.

Inom utvecklingsområdet, vår närmiljö, vill vi utforska vårt närområde där barnens tankar och idéer blir katalysatorn för fortsatt utforskande och lärande.

Lösningsinriktad Pedagogik (LIP)

Vi jobbar sedan 2008 med lösningsinriktad pedagogik, LIP. De två grundtankarna i LIP är:

Förhållningsätt

 • Skapa en positiv atmosfär där gemenskap och trygghet står i fokus.
 • Fokusera och göra mer av det som fungerar bra.
 • Respektfullt bemötande.

Samtalsmetodik

 • Positiv feedback (benämna och lyfta det som fungerar).
 • Använda oss av kreativa frågor som inbjuder till eget tänkande och dialog.
 • Omformuleringar.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Smedjegårdens förskola

Skolområde: Västra

Telefon

0733-13 44 41

Besöksadress

Hamiltons väg 7

291 11 Färlöv

Postadress

Smedjegårdens förskola

Sandra Karlsson

Hamiltons väg 7

291 11 Färlöv

Fler kontakter

Eva-Lotta Persson

Rektor

044-13 44 41

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter. Telefontid: måndag, onsdag, fredag 8-12 och tisdag, torsdag 13-15 Postadress: Placeringsenheten, Vilans skola, Genvägen 7, 291 59 Kristianstad