Slussen

Slussen är vår verksamhet för mottagande av nyanlända barn som ska börja i förskola eller skola. Föräldrar som har kommit tillsammans med sina barn deltar också i verksamheten. På Slussen görs både en pedagogisk och en social kartläggning.

Vad är Slussen?

Slussen är vår mottagningsenhet för nyanlända familjer med barn. Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, god man eller socialtjänst meddelar Slussen när en nyanländ familj flyttat in till kommunen. Familjer som själva tar kontakt med en förskola eller skola hänvisas till Slussen.

Nyanlända barn och elever, som inte varit i skolan i Sverige tidigare får en likvärdig och trygg introduktion. Vi gör en kartläggning av elever för att ge förskolor och skolor förutsättningar till en individuellt anpassad start. Kartläggningen har en pedagogisk och en social del som kompletteras med ett hälsobesök hos skolsköterska. Vi samverkar med andra verksamheter och myndigheter för att ge de nyanlända bästa möjliga förutsättning för en god integration.

Målgruppen är barn och ungdomar mellan 1 och 19 år. Om vårdnadshavare finns deltar minst en av dem under tiden på Slussen. Familjerna är asylsökande, nyanlända med uppehållstillstånd, inflyttade från annat EU-land, ensamkommande barn och ungdomar eller övriga invandrare.

Vad händer på Slussen?

På Slussen deltar familjerna i verksamheten under fyra förmiddagar i veckan under en period av fyra veckor. Det kan inträffa att tiden på Slussen varierar. Under de fyra veckorna gör förskollärare och lärare en pedagogisk kartläggning som visar vilka kunskaper, kompetenser och förmågor barnen och ungdomarna har. 

Pedagogerna undervisar eleverna i svenska som andraspråk. I kartläggningen, som görs individuellt, utgår vi från kunskapskraven och innehållet i kursplanerna för olika ämnen.

Sociala rådgivare kartlägger familjens bakgrund och livssituation. Eventuella behov av stöd beskrivs och insatser initieras. Under tiden på Slussen får vårdnadshavarna information om det svenska samhället. De får också information om sjukvård, stress och trauma, förskola/skola, barnuppfostran, ungdomstiden, socialtjänst, barnaga och våld i hemmet.

Efter veckorna på Slussen börjar barnen i förskola eller skola i kommunen. Överlämningen sker antingen på Slussen eller på en förskola eller skola. Har barnet kommit hit som ensamkommande läser god man igenom och skriver under kartläggningen innan den lämnas vidare.

Ansök eller besök oss

Om du själv vill ansöka till Slussens verksamhet, hör av dig eller kom och hälsa på oss. Välkommen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Slussen

Telefon

044-13 23 11

Besöksadress

Genvägen 7

291 59 Kristianstad

Besökstider

Ons 15:00—16:00