Härlig utemiljö vid Sjögårdens förskola.
Härlig utemiljö vid Sjögårdens förskola.

Sjögårdens förskola

Mellan Kulltorp och Österäng ligger Sjögårdens förskola med en härlig utemiljö och grönområden utanför. Vi har två småbarnsavdelningar, två storbarnsavdelningar och kommunens enda språkförskola. Välkomen att kontakta och besöka oss.

Om oss

Vi har två småbarnsavdelningar, Räkan och Snäckan, för barn i åldrarna 1-3 år. På våra storbarnsavdelningar Sjöstjärnan och Hajen går barn i åldrarna 3-5 år. Delfinen är vår språkförskola för barn med grav språkstörning.

Vårt arbetssätt

På vår förskola arbetar vi efter läroplan och barnens individuella behov. Normer och värden samt barnkonventionen ligger till grund för att barn skall få tillgång till ett livslångt lärande.

Vi arbetar på olika sätt med rörelse, kommunikation, språklig medvetenhet, musik, fysik, kultur och teknik. Leken är också viktig och ges stort utrymme. Genom lek får barnen utvecklas, lära känna sig själva och andra.

Den språkliga och kulturella mångfalden på förskolan ser vi som en rik tillgång. Vi fokuserar på det positiva hos varje barn och anser att olikheter berikar barngruppen.

Vi lägger stor vikt vid att barn och föräldrar ska känna sig trygga med vår verksamhet. Barn behöver känna sig trygga för att kunna utveckla sin naturliga nyfikenhet och lust att lära. Vår verksamhet genomsyras av glädje, lustfylldhet och lärande. Vi strävar efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande  och omsorg i sin närmiljö.

Språkförskolan Delfinen

Delfinen är en språkförskoleavdelning som har plats för fyra barn med grav språkstörning, med upptagningsområde i hela kommunen. Här arbetar förskollärare, barnskötare och logoped tillsammans med barnen.

Hos oss får barnen möjlighet att urskilja olika ljud genom att lyssna på musik, berättande, olika röstlägen med mera. Även om barn hör behöver de lära sig att urskilja olika ljud genom att lyssna. Vi vuxna är bra förebilder och hjälper barnen att fokusera på vad de hör. Det är viktigt att vi lyssnar aktivt till det barnen säger och är lyhörda så att alla barn kommer till tals. Vi uppmuntrar barnen till att associera fritt, berätta för varandra och lyssna på varandras idéer och berättelser.

Det verbala språket föds i den känslomässiga och ömsesidiga dialogen med vuxna och andra barn. Barnen deltar i kommunikativa samspel när innehållet intresserar dem och delas utav andra. Barnens intresse lägger grunden för våra temaarbeten. Vi använder bilder och bildschema för att förstärka de talade språket.

Alternativ kommunikation (AKK)

Med hjälp utav tecken kan vi säga vad det är vi vill och vad vi menar. När det talade språket inte bär och när man inte blir förstådd, kan alternativ kommunikation (AKK) hjälpa oss. Vi använder oss utav AKK när vi leker, är ute, klär på oss,äter, samtalar och  vid samling.

Besök oss

Du är välkommen att ringa och boka en tid om du vill besöka oss och veta mer om vår verksamhet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.