Sandvaktarens förskola ligger centralt i natursköna Åhus.
Sandvaktarens förskola ligger centralt i natursköna Åhus.

Sandvaktarens förskola

Sandvaktaren är en utforskande förskola i Åhus. Vi har fyra ljusa avdelningar som inbjuder till pedagogiska och kreativa lärandeprocesser. Vår utemiljö är stor och varierande med många möjligheter till olika aktiviteter.

 

Vår verksamhet

På Sandvaktarens förskola ska barnen få möjlighet att utvecklas till sitt bästa jag och grunden ska läggas för det livslånga lärandet. Barn som har empatiska förmågor och tror på sig själva möter världen med tillit och utforskande nyfikenhet.

Genom vårt fokus på kvalitet skapar vi en förskola för framtiden. Våra framgångsfaktorer för att skapa en bra verksamhet för barnen är ett gott ledarskap, hög kvalitet och en vilja att utvecklas. Nyfikenheten, lusten och viljan hos barnen att lära tillsammans är grunden för det kreativa lärandet i vår förskola. Vi bygger vårt pedagogiska arbete på barnens delaktighet, inflytande och intresse. Vårt samarbete med dig som förälder är viktigt för ditt barns utveckling.

Vi arbetar med ett material som heter Start och StegVis, där barnen utvecklar viktiga sociala och emotionella färdigheter. Det ger barnen möjlighet att på ett positivt sätt samspela med omvärlden och förstå känslor och relationer.

Sandvaktarens förskola är Grön Flaggcertifierad och vi kemikaliebantar för att få en giftfri barnmiljö.

På Sandvaktarens förskola har vi en yngrebarnsavdelning, Maneten, för barn i åldrarna 1 - ca. 3 år.

På äldrebarnsavdelningen, Måsen, går barn i åldrarna ca. 3 - 6 år.

Vi kan även erbjuda två utvidgade avdelningar för barn mellan 1-6 år, Tärnan och Humlan, där Humlan arbetar med Ur och Skur pedagogik.

Besök oss

Du är välkommen att ringa oss och boka en tid för ett besök. Vi visar gärna runt dig och berättar mer om vår verksamhet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.