Sandvaktarens förskola ligger centralt i natursköna Åhus.
Sandvaktarens förskola ligger centralt i natursköna Åhus.

Sandvaktarens förskola

Sandvaktaren är en utforskande förskola i Åhus. Vi har fyra ljusa avdelningar som inbjuder till pedagogiska och kreativa lärandeprocesser. Vår utemiljö är stor och varierande med många möjligheter till olika aktiviteter.

Vår verksamhet

På Sandvaktarens förskola har vi två småbarnsavdelningar, Maneten och Snäckan, för barn i åldrarna 1-3 år. På våra två storbarnsavdelningar, Måsen och Tärnan,  går barn i åldrarna 3-6 år.

Vår vision är ett utforskande arbetssätt där barnen utvecklar sitt lärande i en kreativ och utforskande miljö. Personalen uppmuntrar barnens egna initiativ och utmanar deras tankar.

Vi arbetar med ett material som heter Start och StegVis, där barnen utvecklar viktiga sociala och emotionella färdigheter. Det ger barnen möjlighet att på ett positivt sätt samspela med omvärlden och förstå känslor och relationer.

Sandvaktarens förskola är Grön Flaggcertifierad och vi har kemikaliebantat för att få en giftfri barnmiljö.

Föräldraråd

Om du vill ha mer inflytande kan du gå med i vårt föräldraråd. Föräldrarårdet är rådgivande (inte beslutande) och arbetar för ett meningsfullt och utvecklande samarbete mellan förskolan och hemmet.

Vår förskolchef leder föräldrarådet, och skickar kallelse inför ett möte, normalt två tillfällen kvällstid per termin och för skriftliga minnesanteckningar.

På ett föräldraråd informerar förskolechefen om den pedagogiska verksamheten och eventuella stundande förändringar. Vårdnadshavare framför och diskuterar olika förslag, ställer konkreta frågor och kommer med råd till gagn för verksamheten.

Besök oss

Du är välkommen att ringa oss och boka en tid för ett besök. Vi visar gärna runt dig och berättar mer om vår verksamhet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.