Österängs förskola

Vår förskola ligger inne i ett bostadsområde. Närområdet är fritt från trafik. Det finns gott om lekplatser och grönområden. I vår närhet finns även ett större naturområde, Björket.

Österängs förskola ligger nära centrum med bra bussförbindelser.
Österängs förskola ligger nära centrum med bra bussförbindelser.

Förskolan

Lekstuga
Lekstuga på vår tomt. 

Förskolan består av tre avdelningar.  Sammanlagt finns runt 50 barn med olika kulturella bakgrunder på avdelningarna. På förskolan arbetar förskollärare, barnskötare, rektor, specialpedagog, kokerska, lokalvårdare och vaktmästare. Förskolan har öppet mellan 06:30-17:30 (vid behov till 18:30). Maten som serveras på förskolan är till stor del ekologisk och de flesta råvarorna är svenska. 

Språk

På förskolan arbetar vi aktivt med barnens språkutveckling. Vi använder oss av TAKK och modersmålslärare finns att tillgå en gång per vecka i arabiska. Vi har ett eget förskolebibliotek som barnen besöker regelbundet och en bokbuss kommer varannan vecka. Personalen har genomgått en didaktisk insats med språket i fokus.

Barns inflytande

Barnen har stort inflytande över verksamheten. Vi lägger grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är och efter förmåga får de ta ansvar för handlingar och för miljön i förskolan. Nyfikenhet, behov och kreativitet ligger till grund för utformningen av förskolemiljön. Vårt förhållningssätt genomsyras av ett positivt och tillåtande bemötande.

Hållbar utveckling

Vi arbetar även med hållbar utveckling och miljöarbete på olika sätt. Under barnens förskoletid arbetar vi med kretslopp, källsortering och resurssnålhet. Vi talar om vikten av att inte skräpa ner och skapar motivation hos barnen att vara rädda om vår natur. Barnen får utforska djur och natur i vår närmiljö.

Likabehandlingsplanen 

På förskolan pågår ett ständigt arbete med likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling. Barn ska skyddas från kränkningar (att bli sårad), trakasserier (att bli upprörd eller störd flera gånger) och diskriminering (att bli olika behandlad för vem man är eller hur man ser ut). Varje barn ska känna trygghet och glädje när de går till förskolan. De ska få ro till att leka och lära. Varje barn ska få känna glädje i att lyckas och tro på att de kan själv.

Ni är välkomna att kontakta oss om ni vill komma på besök!

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Österängs förskola

Skolområde: Östra

Telefon

0738-53 26 18

Besöksadress

Sjövägen 27 D

291 46 Kristianstad

Fler kontakter

Katarina Dackland-Lagnelöv

Rektor

0734-69 89 02

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter. Telefontid: mån, ons, fre 9.30-11.30 tis, tors 13-14.30 Postadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Placeringsenheten, 291 80 Kristianstad

Läs mer

Krav-certifierad

Vår verksamhet är kravcertifierad. Det är en del av det miljöarbete som pågår i verksamheterna.

Krav-certifierad Läs mer