Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Önnegårdens förskola

Önnegårdens förskola, som ligger i Önnestad, har en naturvetenskaplig inriktning. Vi har sex avdelningar, tre småbarnsavdelningar och tre storbarnsavdelningar. Förskolan består av två byggnader, en för småbarn och en för storbarn med varsin utemiljö.

Naturvetenskaplig inriktning

Önnegårdens förskola har naturvetenskaplig inriktning. Naturvetenskap är grunden i vårt pedagogiska arbete, det är något som finns runt omkring oss och som vi använder dagligen. Den grundar sig på vår nyfikenhet om att vilja lära oss mer om sambandet mellan oss själva och vår omvärld. Med utgångspunkt i förskolan utforskar och upplever vi naturvetenskap både i vår inne- och utemiljö. Med stor respekt för individen vill vi ge barnen sinnesupplevelser för att skapa lust och lärande för livet. Barnen bygger, utforskar, upplever, skapar och hittar lösningar tillsammans.

Vår gemensamma barnsyn

Vi arbetar utifrån en gemensam grundsyn och grundidé. I vårt barnsynsdokument beskrivs vad du som vårdnadshavare kan förvänta dig av våra pedagoger gällande förhållningssätt, kunskapssyn och barnsyn. Tillsammans med likabehandlingsplanen för Önnegårdens förskola ges grunden för hur våra pedagoger arbetar gällande normer, värden och alla individers lika värde.

Föräldraråd

Föräldrarådet består av vårdnadshavare som representerar varje avdelning, som träffas två gånger per läsår med förskolechefen och pedagoger från förskolan. Föräldrarådet är en del i vårdnadshavarnas möjlighet till inflytande i verksamheten.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Önnegårdens förskola

Telefon

044-13 44 05

Besöksadress

Önnegatan 2

291 73 Kristianstad

Kontaktpersoner

Per-Inge Ström

Förskolechef

044-13 44 05

Agneta Göransson-Fjelkner

Administratör

044-13 44 04