Förskolan har en gård där det finns gott om utrymme för lek, motorik, kreativitet och fantasi.
Förskolan har en gård där det finns gott om utrymme för lek, motorik, kreativitet och fantasi.

Öllsjö förskola

Strax söder om Kristianstad ligger Öllsjö förskola. Förskolan består av fem avdelningar, två småbarnsavdelningar samt tre storbarnsavdelningar. Vi har nära till naturen och flera roliga lekplatser.

Om förskolan

Lek

Vi är förskolan med proffession och vi-känsla som ger barnen utmaningar, lärdomar och härliga minnen. Barn och föräldrar upplever att de är viktiga. Vi känner yrkesstolthet och glädje.

I vårt närområde finns en liten skogsdunge, flera lekplatser och bibliotek som vi gör utflykter till.

Förskolan har två småbarnavdelningar som heter Sälen och Pingvinen samt tre storbarnsavdelningar som heter Hajen, Delfinen och Valen.

Förskolans prioriterade mål

  • Att utveckla barnens förmåga att tydliggöra olika känslor för att förstå sina egna och andras känslor. Att barnen utvecklar sin empatiförmåga och gott bemötande.
  • Att barnen utvecklar ett nyanserat språk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
  • Att utveckla utemiljön så att den inbjuder till inspirerande lek, vilket ska öka barnens fantasi och sociala utveckling som ökat samarbete.

Grön Flagg

Vi arbetar med certifieringen Grön Flagg och de ämnen vi har jobbat med är: närmiljön, vatten och konsumtion. Nu har vi livsstil, hälsa och närmiljön i förskolan som tema.

Utvecklingsområde 1: Vi vill utveckla barnens förmåga att tydliggöra olika känslor för att förstå sina egna och andras känslor. Att barnen utvecklar sin empatiförmåga och gott bemötande.

Utvecklingsområde 2: Vi vill utveckla utemiljön så att den inbjuder till inspirerande lek, vilket ska öka barnens fantasi och sociala utveckling samt ökat samarbete.

Utvecklingsområde 3: Vi vill göra barnen medvetna om hur viktig vår natur är för vår hälsa.

Utemiljö

På vår gård finns det stora fina utrymmen att vara på. Vi har klätterträd, sandlådor, mororikbana, lekredskap, gräsytor och cykelbanor som skapar många olika lekmiljöer och där barnen kan leka och använda sin fantasi.

Besök oss

Välkommen att höra av er till oss så kan vi visa er runt på förskolan.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.