Lingenäsets förskola

Lingenäsets förskola ligger i ett naturskönt område i utkanten av Näsby och tillhör skolområde Norra. Förskolan har två avdelningar, vilket gör att alla barn och pedagoger känner varandra väl.

I utkanten av Kristianstad ligger Lingenäsets förskola.
I utkanten av Kristianstad ligger Lingenäsets förskola.

Vår verksamhet

Vår förskola har stor mångfald av flera olika nationaliteter och kulturer. Vi ser förskolan som en social och kulturell mötesplats som stärker och förbereder barnen inför framtiden. 

Våra två avdelningar arbetar nära varandra med gemensamma musikstunder och gemensam utevistelse. Äng, skog och mark ligger precis utanför grinden och vi använder oss av naturen kontinuerligt i vår verksamhet.

Vi har specialpedagoger och en förskoleutvecklare i området som ger oss stöd och hjälper oss att säkerställa kvalitén. Genom det här stödet ger vi barnen och pedagogerna möjligheter till gynnsamt lärande.

Besök oss

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill besöka vår förskola. Vi visar gärna runt dig och berättar mer om vår verksamhet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Lingenäsets förskola

Skolområde Norra

Telefon

0738-53 20 25

Besöksadress

Lingenäsvägen 15

291 35 Kristianstad

Fler kontakter

Marlene Holmqvist

Rektor

0733-13 49 90

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar alla frågor om kö, placeringar och avgifter för barn i förskola. Postadress: Placeringsenheten, Vilans skola, Genvägen 7, 291 59 Kristianstad