I utkanten av Kristianstad ligger Lingenäsets förskola.
I utkanten av Kristianstad ligger Lingenäsets förskola.

Lingenäsets förskola

Den lilla förskolan nära naturen

Lingenäsets förskola ligger i ett naturskönt område i utkanten av Näsby och tillhör skolområde Norra. Förskolan har två avdelningar, vilket gör att alla barn och pedagoger känner varandra väl. Våra avdelningar arbetar nära varandra med gemensamma musikstunder och gemensam utevistelse.

Äng, skog och mark ligger precis utanför grinden och vi använder oss av naturen kontinuerligt i vår verksamhet.

Vår förskola har stor mångfald av flera olika nationaliteter och kulturer. Vi ser förskolan som en social och kulturell mötesplats som stärker och förbereder barnen inför framtiden. 

Förskolorna i område Norra gör just nu en stor satsning på fortbildning i naturvetenskap för att stärka professionen på förskolan. Genom att hålla en hög kvalité och påverka attityden till naturvetenskap kan vi i förskolorna främja det livslånga lärandet.

Förskolans arbete utgår på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och ICDP används som verktyg för utveckling av förhållningssätt. Vi tycker det är viktigt att hålla oss uppdaterade med aktuell forskning.

 

Vi har specialpedagoger och en förskoleutvecklare i området som ger oss stöd och hjälper oss att säkerställa kvalitén, på så sätt ger vi barnen och pedagogerna möjligheter till gynnsamt lärande.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.