Lekholmens förskola

Välkomna till oss! Vår förskola har fem avdelningar, tre för storbarn och två för småbarn. Småbarnsavdelningen Nallen är öppen dygnet runt året om.

Lekholmens förskola
Lekholmens förskola

Information till vårdnadshavare till barnen från Lekholmen

Bygglovet för paviljonger på Lekholmens förskola är nu färdigt och de förberedande markarbetena för etableringen är redan påbörjade. Vi planerar för att barnen ska kunna flytta hem till Kristianstad och de nya paviljongerna från och med den 18 februari 2019.

Paviljongerna kommer att placeras vid Lekholmens utegård, så att barnen får tillgång till lekutrustningen i den befintliga utemiljön.

Den gamla lokalen på tomten är givetvis avspärrad – eftersom försäkringsärendet för byggnaden fortfarande pågår.

Vi är medvetna om att den här flytten inneburit extra logistik för er vårdnadshavare och vi tackar för er förståelse och ert tålamod!

Mvh,

C4 Teknik

 

Vattenläcka och inomhusmiljö

2018-09-04

Lekholmens förskoleavdelningar Nallen och Nalle-Maja, med bland annat verksamhet dygnet runt, kommer att flyttas från Uddegårdens förskola till andra lokaler. Detta beslut har tagits av förvaltningschefen på grund av att Uddegårdens lokaler storleksmässigt är begränsade.

Måndagen den 10 september öppnas verksamheten i byggnaden Flotten (Giggvägen 2) som ligger invid Fullriggarens förskola i Åhus.

Parallellt fortsätter arbetet med att få paviljonger på plats i centrala Kristianstad för Lekholmens samlade verksamhet. Detta i avvaktan på nya permanenta lokaler.

Vårdnadshavare ges möjlighet, efter skriftlig ansökan till förskolan, till reseersättning för eventuella merkostnader mellan Lekholmen och Åhus med belopp upp till 880 kronor i månaden.

För ytterligare information kontakta förskolechef Lina Svensson.

2018-08-23

Som ett led i det förebyggande arbete vi bedriver i samband med vattenläckan har skolchefen i dag beslutat att tillfälligt flytta Lekholmens avdelningar Nallen och Nalle-Maja till Uddegårdens förskola från och med i morgon (fredag) i avvaktan på att andra tillfälliga lokaler blir klara. Vi väljer att flytta eftersom de lokaler vi i dagsläget har tillgång till ej längre är tillräckliga, på grund av vattenläckan, för den verksamhet vi bedriver.

Även lokalerna på Uddegården är i längden för små för en så omfattande verksamhet, därför fortsätter kommunen parallellt med flytten arbetet med att hitta mer lämpliga lokaler.

Vi kommer att fortsätta uppdatera er efterhand som det finns ny information.

2018-08-22

Kommunen har i dag haft dialog med arbetsmiljömedicin i Lund. Deras generella rekommendation  är att vi ska hitta ersättningslokaler till barnen så snart som möjligt utifrån det aktuella läget. Den linjen följer vi fortfarande. De påpekar också att om man som vårdnadshavare upplever att ens barn visar symtom kopplat till miljön här på förskolan så ska man kontakta primärvården för vidare utredning.

På måndag den 27 augusti träffar kommunen paviljongleverantören för projektering av etableringen. Vårdnadshavarnas redogörelser styrker att vi ska arbeta för att flytten från Lekholmen kan ske så snart som möjligt och därför söker vi även efter lämpliga tillfälliga lösningar tills paviljongerna är på plats.

2018-08-21

Idag har vi haft informationsträff med vårdnadshavare. Representanter från C4 Teknik, miljö- och hälsoskyddsavdelningen, planeringsavdelningen och administrativ chef var närvarande.

Just nu bedrivs verksamheten på Lekholmen i en begränsad del av huset. Under dagen har vi behövt flytta avspärrningsgränsen för vattenläckan ytterligare, vilket medför att ytan nu är för liten för att i längden bedriva förskola här. Därför letar vi nu tillsammans efter ersättningslokaler för hela förskolan. Vi vet i nuläget inte exakt vilken lösning det blir, eller när, men vi undersöker både befintliga lokaler och paviljonglösning. Vi återkommer så snart vi har uppdateringar i ärendet.

 

Om oss

Lekholmens förskola ligger i östra Kristianstad nära Centralsjukhuset. Vi har fem avdelningar; småbarnsavdelningarna Gungan och Nallen samt storbarnsavdelningarna Karusellen, Snurran och Nalle-Maja.

Avdelningen Nallen har öppet dygnet runt, årets alla dagar. Här kan vi erbjuda omsorg för barn i åldrarna 1-13 år, när föräldrarna arbetar på obekväma tider.

Våra avdelningar

Varje barn är unikt och tar olika lång tid på sig att knyta an till nya vuxna, andra barn och miljön på förskolan. Därför planerar vi inskolningen i samråd med dig som är vårdnadshavare. Du bör avsätta minst två veckor då du finns tillgänglig. Under den här tiden har vi möjlighet att lära känna varandra och du får en inblick i förskolans verksamhet. Om ditt barn har behov av nattomsorg behöver du avsätta tre nätter, du sover här tillsammans med barnet.  

Miljö

Lekholmens förskola ligger i ett grönt, lugnt område och har en härlig gård. Vi arbetar på att utveckla vår utemiljö ytterligare för att göra den utmanande, rolig och tillgänglig för alla barn här, oavsett ålder. Vi har dessutom tillgång till ett stort område bakom förskolan. Vi leker ute varje dag och de flesta avdelningarna går till skogen varje vecka och här kan vi leka, bygga kojor, äta vår frukt och ta del av allt som skogen erbjuder.

Inne har vi en lekhall centralt i huset där vi har gymnastik en gång i veckan.

Nallen - vår OB-avdelning

Avdelningen Nallen är till för barn vars vårdnadshavare arbetar på obekväma tider (OB). På måndag till fredag klockan 06.30-17.00 är vi en 1-3-årsavdelning. Från klockan 17.00 integreras Nallen med resterande avdelningar och skolbarn (upp till 13 år) som även kommer till oss på helger och nätter.

Nallens målsättningar är:

  • att skapa en trygg miljö och barngrupp
  • att dagligen se och bekräfta varje enskild individ att skapa en social kompetensutveckling utifrån de egna förutsättningarna att stärka barnens självtillit och ansvarskänsla.

Nattomsorg

Vi erbjuder nattomsorg för dig som arbetar mellan klockan 18.30-06.30 eller på helger. Nallen är en förskola som är öppen dygnet runt, tolv månader om året. Vi stänger endast två dagar (dagtid) per år för planering av verksamhet och utbildning av personal.

Köket

I vårt kök arbetar kökspersonal. Dagen börjar med frukost som hämtas i köket klockan 08.00. Till frukost erbjuder vi gröt, fil eller yoghurt med flingor, smörgås och grönsaker. Middagens huvudkomponent kommer från Charlottesborgshemmet och lagas färdigt i vårt kök. Även om huvudkomponenten inte tillagas hos oss, så kryddas den alltid med kärlek. Potatis, ris och pasta kokas alltid i köket. Till varje middag serveras en grönsakstallrik med minst fem olika sorters grönsaker. Olika sorters frukt serveras efter middagen. De dagar det är soppa serveras också hembakat bröd. Mellanmålet varierar och kan vara smörgås, fil, kräm eller pannkakor.

Vi använder miljövänliga produkter i så stor utsträckning som möjligt, till exempel kravmärkta morötter, bananer och mjöl. Vi har ekologiska produkter som mjölk och fil.

Vi är en hälsofrämjande förskola och därför vill vi i alla sammanhang bjuda barnen på goda och nyttiga rätter.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Lekholmens förskola

Skolområde Östra

Telefon

0733-13 64 99

Besöksadress

J A Hedlunds väg 23

291 33 Kristianstad

Postadress

Norretullskolan

Johanna Nygren

Norretullsvägen 6

291 32 Kristianstad

Fler kontakter

Lina Svensson

Förskolechef

0733-13 64 99

Johanna Nygren

Administratör

044-13 53 59