Lekholmens förskola

Välkomna till Lekholmens förskola! Lekholmens förskola ligger i östra Kristianstad nära Centralsjukhuset. Vi befinner oss i paviljonger sedan februari 2019.

Lekholmens förskola
Lekholmens förskola

Om oss

Lekholmens förskola erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där pedagogisk omsorg, lärande och fostran bildar en helhet. Förskolan speglar de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn som behöver mer stöd och stimulans får det utifrån sina egna behov. Vår pedagogik bygger på nära samspel, kommunikation och utforskande genom lek. Lekholmen arbetar språkutvecklande. Detta innebär dagliga möten med böcker, bilder, texter, berättande, skriftspråk och skapande.  

Skolsystemet Unikum används för elevdokumentation, information och kommunikation mellan hem och förskola. Edlevo är ett skolsystem i förskolan och skolan som hanterar barn- och elevuppgifter, kontaktuppgifter, barnschema, närvaro/frånvaro med mera.

Telefonnummer till förskolan avdelning Karusellen är 0734 - 69 86 84.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Lekholmens förskola

Skolområde: Östra

Telefon

0734 - 69 86 84

Besöksadress

J A Hedlunds väg 21

291 33 Kristianstad

Fler kontakter

Roger Persson

0733 - 13 40 60

Rektor

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter. Telefontid: mån, ons, fre 9.30-11.30 tis, tors 13-14.30 Postadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Placeringsenheten, 291 80 Kristianstad

Läs mer

Krav-certifierad

Vår verksamhet är kravcertifierad. Det är en del av det miljöarbete som pågår i verksamheterna.

Krav-certifierad Läs mer