Kryddgårdens utemiljö stimulerar lek och lärande.
Kryddgårdens utemiljö stimulerar lek och lärande.

Kryddgårdens idrottsförskola

Kryddgårdens idrottsförskola ligger i Åhus, knappt två mil från Kristianstad. Vi har skogen som närmsta granne och gångavstånd till havet. Förskolan består av fyra avdelningar. Småbarnsavdelningarna Krusmynta och Salvia och storbarnsavdelningarna Basilika och Rosmarin.

Idrottsprofilen

kryddgårdens utemiljö
Vår utemiljö skapar rörelseglädje.

Vi vill skapa rörelseglädje genom att erbjuda miljöer inomhus och utomhus där barnen kan springa, hoppa, dansa, balansera, klättra, bygga och göra yviga rörelser. Vi erbjuder även miljöer där barnen kan utveckla sina finmotoriska rörelser. Barnen skall även komma i kontakt med rörelsen på ett lekfullt sätt. Att låta barnen röra på sig antingen spontant eller planerat är bra för den motoriska utvecklingen, detta stimulerar även hjärnan och påverkar inlärningsförmågan.

Kemikaliebanta i förskolan

Vi arbetar för att Kryddgården skall bli en kemikaliesmart förskola. Detta innebär att vi vill erbjuda barnen en giftfri miljö. I nuläget håller vi på att invetera våra invetarier och material och pedagogerna har fått utbildning och information på utbildningsträffar. Detta för att vi skall kunna förändra våra rutiner och välja av nya material. 

Genus

Vi arbetar för att alla barn ska få samma förutsättningar och möjligheter under sin förskoletid. Vi ansvarar för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde.

Förskolebibliotek

Under våren 2017  håller Kryddgården på att bygga upp ett förskolebibliotek. Detta skall ge förskolebarnen tillgång till en språkutvecklande miljö med plats för olika utrycksformer. Det ska också bidra till att skapa intresse för olika språkliga uttrycksformer och garantera att varje barn får tillgång till en god utvecklande språkmiljö. 

Besök oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss för att planera in ett besök där vi visar dig runt på förskolan.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.