Huaröds förskola har en avdelning med ca 18 barn i åldrarna 1-6 år.
Huaröds förskola har en avdelning med ca 18 barn i åldrarna 1-6 år.

Huaröds förskola

Huaröds förskola är vackert belägen högst upp på Linderödsåsen i natursköna omgivningar. Runt omkring finner vi allt ifrån Sveriges sydligaste fjällmosse till Forsakars vattenfall. Vi är Grön Flagg certifierade sedan flera år tillbaka och arbetar mycket utomhus.

Välkomna till vår förskola - mitt i naturen

Huaröds förskola ligger i en liten by med en stor gemenskap. Barnen och deras familjer är starkt knutna till bygden, ofta sedan generationer tillbaka. Detta skapar ett tillåtande, tryggt och öppet klimat. Huaröd är det en hjärtlig, varm och välkomnande bygd att flytta till. Här får alla synas och accepteras för vilka de är. Så är det också på vår förskola.  

Vi har en avdelning för åldrarna 1-6 år. Under planerade pedagogiska aktiviteter delas barngruppen in i olika grupper utifrån färdigheter och möjligheter till utveckling snarare än ålder. 

I vardagen arbetar vi mycket med värderingar och färdigheter, allas lika värde och rätten till sina känslor och att få synas på egna villkor.  

Vi arbetar tematiskt, vilket innebär att ett och samma tema följer alla barn i gruppen genom terminen och allt arbete tar sin utgångspunkt i temat. På så sätt får vi en verksamhet med en röd tråd som är tydlig för barnen. Att finna såväl nytta som nöje i att erövra nya kunskaper tror vi är den allra starkaste drivkraften för såväl vuxna som barn. 

Minst en dag i veckan lämnar vi förskolan och beger oss ut i vårt närområde. Vi sopsorterar, går på promenader, besöker skogen som ligger ca 300 m från förskolan och mycket annat. 

Femårsverksamheten

I femårsverksamheten arbetar barnen mycket med bild som uttrycksmedel. Vi arbetar med  olika projektet, som t.ex. "Vem är jag" som är en del av ett större projekt som kallas "Min hembygd" och vi hör självporträtt.

Vi arbetar med ett läromaterial som kallas för "Stegvis". Vi har sett ett behov hos barngruppen att få verktyg att hantera konflikter, delta i demokratiska sammanhang, tro på sin förmåga och att bli självständiga.

Samarbete med fritidshem

Vi har ett nära samarbete med skola och fritidshem. Fritidsbarn och förskolebarn lämnas och hämtas på förskolan. Varje dag äter vi gemensam frukost och mellanmål i förskolans lokaler. Våra äldsta barn äter lunch tillsammans med skolbarnen, i skolans matsal, ett stenkast ifrån förskolan.  Vår barnskötare fungerar dessutom som stöd i klassrummet under skoltid. 

Vår Vision

Här på Huaröds förskola arbetar vi utifrån ledorden trygghet, gemenskap och tillit. Omsorg, lärande och lek går hand i hand hos oss.

I vår verksamhet strävar vi efter att ge barnen en så välbalanserad, aktiv och lärorik dag som möjligt. Barnen ges många möjligheter till egen lek och kan växla mellan olika aktiviteter både inomhus och utomhus under dagen.

Vår verksamhet bygger på att ge vart och ett av barnen möjlighet att utvecklas och utmanas efter sina egna behov, möjligheter och förutsättningar.

Besök oss

Du och ditt barn är hjärtligt välkomna hit. Ring oss så bestämmer vi en tid som passar. Vi visar er runt i våra lokaler och ni får möjlighet att träffa oss som arbetar här.

Välkomna hit till oss, vi hoppas att ni ska trivas! 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.