Helgedals förskola

Helgedals förskola ligger i ett villaområde strax intill Helgedalskolan i Kristianstad. Förskolan består av två avdelningar, Heden och Hälge. Båda avdelningarna är utvidgade, vilket innebär att barnen på båda avdelningarna är mellan 1-6 år.

Förskolans två avdelningar består av en originalbyggnad samt en paviljong. Utemiljön inbjuder till lek i olika former och terrängen är öppen, men samtidigt avskild med buskar och en större backe.
Förskolans två avdelningar består av en originalbyggnad samt en paviljong. Utemiljön inbjuder till lek i olika former och terrängen är öppen, men samtidigt avskild med buskar och en större backe.

Om förskolan

Vi tycker det är viktigt med leken och allt man lär sig genom den och ser därför till att det alltid finns tid för lek. Vi erbjuder utmanande aktiviteter på ett lekfullt sätt. Utöver detta har vi tillgång till Helgedalsskolans gymnastiksal som vi nyttjar kontinuerligt. Där jobbar vi med rörelse i olika former. Vi arbetar även med tvärgrupper över avdelningarna, där barnen är indelade i åldersgrupper och de träffas då en gång i veckan.

Varje fredag har vi "hela-huset-samling" och då träffas hela förskolan och gör något roligt tillsammans. Hela-huset-samlingarna är en del av vårt tema för terminen, som är "gemenskap på förskolan". 

Våra mål

På Helgedals förskola arbetar vi för en demokratisk miljö där barnen ges möjlighet att utvecklas i sina olika förmågor. Våra prioriterade mål för vårterminen 2017 är följande:

  • ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra” (Förskolans läroplan, Lpfö98/16, s. 8)
  • ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” (Förskolans läroplan, Lpfö98/16, s. 10)

Dessa mål är hämtade ut förskolans läroplan, som finns som länk under relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Helgedals förskola

Skolområde: Västra

Telefon

044-13 41 36

Besöksadress

Slåttervägen 24

291 62 Kristianstad

Fler kontakter

Louice MacDonald

Rektor

0733-13 40 90

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter. Telefontid: mån, ons, fre 07.30-12.00 och tis, tors 13.00-15.30. Postadress: Placeringsenheten, Vilans skola, Genvägen 7, 291 59 Kristianstad