Femöringens förskola

Femöringens förskola är en liten förskola belägen i vackra Rinkaby, mellan Kristianstad och Åhus. På förskolan arbetar all personal med alla barn. Vid behov delar vi upp barngruppen utifrån ålder eller i tvärgrupper.

Femöringens förskola ligger i Rinkaby utanför Kristianstad, på väg mot Åhus.
Femöringens förskola ligger i Rinkaby utanför Kristianstad, på väg mot Åhus.

Välkommen till Femöringens förskola

Miljön ute
Välkommen till Femöringens förskola!

Mitt i byn ligger Femöringens förskola, vägg i vägg med Rinkaby skola, något som skapar gemenskap och trygghet för barn och personal.

Vi har en inspirerande och lärorik miljö som stimulerar barnens olika lekar och aktiviteter. Vår natursköna omgivning ger oss många upplevelser, så som att leka på olika lekplatser, gå promenader och hälsa på de djur som finns i vår närhet. Vi leker också på skolgården med dess stora äng.

Vår vision och grundidé

Vår förskola ska vara en trygg och lärorik plats att komma till där alla ska känna sig välkomna och sedda. Det ska synas att verksamheten präglas av ett pedagogiskt ledarskap där omsorg och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan utgår från förskolans läroplan, Lpfö 18.

Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över etiska dilemman.

kompisar
Vara kompisar!

Planen mot diskriminering och kränkande behandling som finns i Kristianstads kommun, är ett levande dokument, som vi berör dagligen, på olika sätt i arbetet med allas lika värde.

 

Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Femöringens förskola

Skolområde: Östra

Telefon

044-13 46 93

Besöksadress

Eva Waldemarssons väg 5

291 76 Rinkaby

Fler kontakter

Filip Strandqvist

Rektor

0733-13 48 07

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar alla frågor om kö, placeringar och avgifter för barn i förskola. Postadress: Placeringsenheten, Vilans skola, Genvägen 7, 291 59 Kristianstad