Femöringens förskola

Femöringens förskola är en liten förskola belägen i vackra Rinkaby, mellan Kristianstad och Åhus. På förskolan arbetar all personal med alla barn. Vid behov delar vi upp barngruppen utifrån ålder eller i tvärgrupper.

Femöringens förskola ligger i Rinkaby utanför Kristianstad, på väg mot Åhus.
Femöringens förskola ligger i Rinkaby utanför Kristianstad, på väg mot Åhus.

Välkommen till Femöringens förskola

Miljön ute
Välkommen till Femöringens förskola!

Mitt i byn ligger Femöringens förskola, vägg i vägg med Rinkaby skola, något som skapar gemenskap och trygghet för barn och personal.

Vi har en inspirerande och lärorik miljö som stimulerar barnens olika lekar och aktiviteter. Vår natursköna omgivning ger oss många upplevelser, så som att leka på olika lekplatser, gå promenader och hälsa på de djur som finns i vår närhet. Vi leker också på skolgården med dess stora äng.

Vår vision och grundidé

Vår förskola ska vara en trygg och lärorik plats att komma till där alla ska känna sig välkomna och sedda. Det ska synas att verksamheten präglas av ett pedagogiskt ledarskap där omsorg och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan utgår från förskolans läroplan, Lpfö 18.

Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över etiska dilemman.

kompisar
Vara kompisar!

Planen mot diskriminering och kränkande behandling som finns i Kristianstads kommun, är ett levande dokument, som vi berör dagligen, på olika sätt i arbetet med allas lika värde.

 

Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Miljön omkring oss är viktig, såväl inomhus som utomhus. Här inspireras och utmanas barnen till att bli nyfikna på lek och lustfyllt lärande i olika former. Barnen utmanas i roliga och inspirerande lekmiljöer.

En gång i veckan använder förskolan skolans gymnastiksal, där vi har rörelse i olika aktiviteter. Det förekommer b la hinderbanor, bollekar, musikrörelse och samarbetsövningar. Forskningen visar att rörelse har bra inverkan på barns lärande så varje vecka har vi Tabata både inne och ute.

Språket är en stor del av lärandet och viktigt i olika situationer. Språket genomsyrar dagligen verksamheten på olika sätt, till exempel genom rim och ramsor, sånger, bokläsning och pedagogiska appar på Ipaden.


Böcker från bokbussen! Böcker från bokbussen.

 Varannan fredag när Bokbussen kommer till oss, får barnen möjlighet att följa med och ha inflytande på valet av nya böcker, sagor och berättelser. På förskolan finns även bokkassar som barnen får låna hem och läsa tillsammans med familjen. Av erfarenhet ser vi att böcker, läsning, texter och bilder får barnen att upptäcka och få nya upplevelser. Här lägger vi grunden till livslång läsglädje!

 

Vi har ett bra samarbete med skolan i olika former t ex Luciafirandet, klass 2 från skolan kommer och läser för förskolebarnen en dag i veckan vilket ger ett ömsesidigt lärande. 

Barns inflytande

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Vi ger barnen utrymme till att uttrycka sina tankar, vilket leder till att de kan påverka sitt lärande och sin vistelse på förskolan, både i det lilla och det stora.

På förskolan erbjuds barnen buffé vid alla måltider vilket innebär att barnen kan får möjlighet att välja från ett stort utbud av grönsaker och mat.

Utevistelse har vi så gott som varje dag i alla väder. Vår utemiljö är inspirerande och inbjudande med allt från cyklar, pilkoja, klätterträd till gungor, spannar och spadar. De barn som sover gör det ute i vagnar under markisen, vilket minskar smittor och främjar välbefinnandet hos barnen.

Välkommen till Femöringens förskola!

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Femöringens förskola

Skolområde: Östra

Telefon

0733 - 13 64 99

Besöksadress

Eva Waldemarssons väg 5

291 76 Rinkaby

Fler kontakter

Ruzica Stanojevic

Rektor

0733 - 13 64 99

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter. Telefontid: mån, ons, fre 9.30-11.30 tis, tors 13-14.30 Postadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Placeringsenheten, 291 80 Kristianstad

Läs mer

Krav-certifierad

Vår verksamhet är kravcertifierad. Det är en del av det miljöarbete som pågår i verksamheterna.

Läs mer