Dahlgårdens förskola

Dahlgårdens förskola är centralt belägen i Gärds Köpinge med nära till härlig natur, skog och vattendrag. Vi har två småbarnsavdelningar och tre avdelningar för de större barnen.

En av de tre gårdarna på förskolan.
En av de tre gårdarna på förskolan.

Vår förskola

Dahlgårdens förskola ligger cirka 1 mil från Kristianstad. Vi har totalt fem avdelningar. På Granen, Tallen och Stubben går de större barnen. De små barnen går på Kotten och Barret. Förskolan har en egen kokerska som lagar maten till oss dagligen. Öppettiderna på förskolan sträcker sig mellan 6.30 och 17.30 och har öppet till 18.30 vid behov.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar med gemensamma mål ur läroplanen. Vi har valt några mål som vi arbetar lite extra med.  För att förstärka det talade språket använder vi oss av TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)  i vår vardag med barnen för att främja språkutvecklingen och förtydliga känslor. 

Vi använder oss av ett material som heter Start och StegVis, där barnen utvecklar de viktiga sociala och emotionella färdigheterna. Det ger barnen möjlighet att på ett positivt sätt samspela med omvärlden, förstå känslor och relationer.

För att skapa trygghet i barngrupperna tycker vi det är viktigt med fasta rutiner. Vi försöker också att dela upp barnen i mindre grupper så att aktiviteterna ska passa de olika åldrarna och för att alla ska få komma till tals. Vi lägger stor vikt vid kommunikation och kamratrelationer.

Utevistelse

Utevistelsen är en naturlig del av vår dagliga verksamhet. Vi har tre olika gårdar som vi kan använda oss av. Där har barnen möjlighet att utveckla sin lek, sina sinnen och sin motorik. Vi använder oss av vår närmiljö i vardagen med barnen och går iväg från gården för att tillsammans upptäcka. Vi vill ge barnen upplevelser så att de lär med alla sina sinnen och hela sin kropp. Det blir ett litet äventyr varje gång vi tillsammans upptäcker vår natur. Genom utevistelserna utvecklas barnens sinnen, fantasi, motorik samt den sociala träningen och gemenskapen på ett naturligt sätt. Vi arbetar utifrån ett tematiskt arbetssätt med "Köpinge" där vi utgår ifrån barnens egna erfarenheter och tankar och på så sätt får vi in alla de olika delarna från läroplanen.

I vår närhet

Vi har en fantastisk miljö runt omkring oss, med promenadavstånd till skogen där vi har möjlighet att använda grillplats och Vramsån med laxtrappan. Gräsänderna brukar prata med oss när vi kommer! Vi har tillgång till fotbollsplanen vid idrottsplatsen med öppna ytor. Strax intill planen finns en skog med härliga backar och små stigar. Bara en kort promenad från förskolan finns två lekplatser som vi besöker. Precis intill vår förskola ligger skolan som har elever från F-Klass upp till årskurs 6. På skolan finns även ett mindre bibliotek. 

Föräldraråd

Ett föräldraråd är rådgivande (ej beslutande) och består av valda föräldrar med barn i verksamheten. Varje läsår väljer vi representanter som är med i ett läsår i taget.

Föräldrarådet är en länk mellan vårdnadshavare och förskolan där man kan komma med förslag och idéer om förskolans utveckling. Föräldrarådet verkar för hela verksamheten och enskilda barn eller familjer diskuteras inte. Förskolechefen leder föräldrarådet och skickar kallelser till möte cirka två gånger per termin. Alla vårdnadshavare är välkomna på dessa möten även om man inte är föräldrarådsrepresentant.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Dahlgårdens förskola

Skolområde Västra

Telefon

044-13 45 41

Besöksadress

Byastensvägen 19

291 77 Gärds Köpinge

Fler kontakter

Emelie Nilsson

Rektor

044-13 55 64

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar alla frågor om kö, placeringar och avgifter för barn i förskola. Postadress: Placeringsenheten, Vilans skola, Genvägen 7, 291 59 Kristianstad