Ängsgårdens förskola

Ängsgårdens förskola ligger i en parkliknande trädgård i centrala Kristianstad med stora lekytor, mycket buskar och träd. Huset är byggt 1912. Förskolan består av tre småbarnsavdelningar, två storbarnsavdelningar och en med blandade åldrar. Fram till 2018 kommer Uddegårdens förskola att vara här.

Ängsgårdens förskola har tre härliga utegårdar som inspirerar till mycket lek.
Ängsgårdens förskola har tre härliga utegårdar som inspirerar till mycket lek.

Grundläggande värden

Vi står för en positiv livssyn och arbetar med att lära ut att acceptera och respektera att alla människor är olika. Vi vill bemöta alla med att se och uppmuntra individens förmågor och styrkor. Vår vision är: Vi bygger en framtid med respektfulla individer som vill, vågar och kan!

Samarbete

På förskolan arbetar vi efter att balansera vardagen mellan lek och lärande. Både inne och ute finns möjligheter till varierande lek i liten och stor grupp. Vi värnar om ett samarbete på hela förskolan för att känna gemenskap och en positiv vi-känsla.

Lek och lärande

Under dagen planeras pedagogiska aktiviteter och barngruppen delas in i olika grupper utifrån färdigheter och möjligheter till utveckling. Pedagoger och barn uppmuntrar varandra tillsammans och lär nya saker som gör skillnad.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Ängsgårdens förskola

Telefon

0733-13 49 73

Besöksadress

Lasarettsboulevarden 20

291 33 Kristianstad

Postadress

Nosabyskolan

Anne Lindkvist

Balsbyvägen 6

291 47 Kristianstad

Fler kontakter

Christina Nilsson

Förskolechef

0733-13 49 68

Anne Lindkvist

Administratör

044-13 60 23