Egenvård i förskola eller skola

Ibland behöver barn och elever någon form av hälso- och sjukvårdsåtgärd under sin vistelse i förskola eller skola. I de fall det är aktuellt med egenvård kontaktar du förskolan eller skolan för att gå igenom egenvården och dokumentera.

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd, som barnets behandlande läkare eller sjuksköterska bedömt kan utföras av barnet eller eleven själv eller av föräldrar, personlig assistent eller personal.

Om behandlande läkare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal anser att egenvård är aktuellt ska samråd ske med förskolan eller skolan. Förskolan och skolan har då ett ansvar för att barnet eller eleven får hjälp med sin egenvård, till exempel att hjälpa barnet eller eleven med att ta sin medicin.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.