Anpassad grundskola

I Kristianstad finns fem anpassade grundskolor för elever i förskoleklass och årskurs 1 till och med årskurs 9.

Våra anpassade grundskolor och inriktningar

Våra fem anpassade grundskolor är Hammars skola A, Lingenässkolan A, Norretullskolan A, Nygårdskolan och Ängsskolan.

Eleverna undervisas utifrån anpassad grundskolas läroplan och läser anpassad grundskolas ämnen. 

En del elever mottagna i anpassad grundskola kan få sin undervisning på en kommunal grundskola, så kallad individintegrering. En individintegreringslärare kommer då till elevens skola ett visst antal timmar per vecka och undervisar eleven.

Mer information om respektive anpassad grundskola hittar du på skolornas egna webbsidor. Där finns också kontaktuppgifter.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.