Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-24

Beslutsinstans Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-01-24
Anslaget publicerades 2018-01-25
Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne

§§ 7, 10

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad