Arbete och välfärdsnämnndens protokoll

Beslutsinstans Arbete och välfärdsnämnnden
Sammanträdesdatum 2018-01-25
Anslaget publicerades 2018-01-29
Förvaringsplats för protokollet Östra kommunhuset

§§ 11-19

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad