Ytor

Instagramprofilen ”Sv.texter” på Kulturhuset Barabackas YTOR

För andra gången låter vi texter få fylla ytorna på vår fasad. Förra gången var det en blandning av ungdomar från olika sammanhang och platser i Kristianstad som fick uttrycka sig. En av dessa ungdomar fortsatte sitt skrivande och ligger nu bakom Instagramprofilen Sv.texter, där hen med ordet och poesin som verktyg ger oss bilder från Kristianstad; som barn, som ungdom och precis just nu…

Genom samarbetet hoppas vi kunna ge andra barn och ungdomar möjlighet att upptäcka språket som konstform och uttrycksätt.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.