Vårt uppdrag - i korthet

Kulturhuset Barbacka i Kristianstad är ett centralt beläget kulturhus för barn och ungdomar. Kulturhuset är en del av kultur- och fritidsförvaltningen och har i uppdrag att ansvara för kultur för, med och av barn och unga i Kristianstads kommun.

Kulturhuset Barbacka erbjuder upplevelser, pedagogisk verksamhet och eget skapande både i det offentliga programmet, i kursprogrammet och inom Kulturnyckeln. Kulturnyckeln är Kristianstad kommuns kulturgaranti för alla förskole- och skolbarn, från 3 år till och med årskurs 9.

Varje år tar cirka 70 000 besökare del av Kulturhuset Barbackas verksamhet inom dans, teater, bild, kompetensutveckling och föreställningar – både innanför kulturhusets väggar men också utanför på skolor, bibliotek och arbetsplatser.

Vi som arbetar på Kulturhuset Barbacka jobbar på heltid med kultur för barn och unga. Använd oss som den resurs vi är! Frågor, samtal och diskussioner, idéer och synpunkter är alltid varmt välkomna.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.