En HBTQI-certifierad* verksamhet

Hösten 2015 genomgick personalen på Kulturhuset Barbacka en utbildning inom området HBTQ i RFSL:s regi. Det resulterade i en certifiering januari 2016. Men certifieringar behöver uppdateras och förtjänas på nytt. Sedan januari 2021 har verksamheten en förnyad certifiering.

Vad innebär det? 

Hela den tillsvidareanställda personalgruppen har utbildat sig inom hbtqi-området och tagit fram en handlingsplan med områden att arbeta vidare med under de kommande tre åren. Exempelvis kommer vi att arbeta med upplevelse, förståelse och delaktighet. Vår kunskap ska avspegla sig i vårt bemötande, i våra lokaler och i vårt verksamhetsinnehåll. Vi har en ambition att se och ifrågasätta onödiga normer och tänka normkreativt i den dagliga verksamheten.

Vi vill möta hela vår målgrupp på ett självklart sätt. Vi vill medverka till ett Kulturhuset Barbacka som inte hindras av begränsande normer kring exempelvis kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsvariation. Respekten för mänskliga rättigheter är grunden för vår organisation och i vår verksamhet. Vi vill bekräfta alla människors lika värde.

* RFSL:s förklaring till begreppet Hbtqi - ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.