Trivselregler för Kulturhuset Barbacka

Kulturhuset Barbacka har barn och ungdomar som sin främsta målgrupp. Deras trygghet går alltid först. För att upprätthålla tanken om en öppen verksamhet och för att alla ska känna sig välkomna till huset är det viktigt med gemensamma trivselregler.

Därför gäller följande:

  • Alla ska bemötas med respekt.

  • Vårdnadshavare eller medföljande vuxna ansvarar för sina barn och ska hålla dem under uppsikt. Detta gäller i de offentliga delarna av huset.

  • Vid fotografering och filmning ska du visa hänsyn och omdöme.

  • Huset och utomhusmiljön är rök-, alkohol- och drogfri.

  • I caféet får man inte äta medhavd mat och dryck. Om man i samband med besök vid något program eller evenemang i huset önskar förtära medhavd mat och dryck ska detta ske på av personal anvisad plats.

  • Vi ansvarar inte för värdesaker, kläder eller kvarglömda saker.


Personal har rätt att avvisa personer som uppträder störande eller på annat sätt bryter mot ovanstående regler.

Vid misstanke om brott sker polisanmälan.

 

Reglerna har antagits av kultur- och fritidsnämnden 2018-10-25

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.