Bygget av badriket

Är du intresserad av att läsa om tillkomsten av Badriket, finns information här.

 

Om Kristianstads badrike

Ett badhus är en plats för att njuta, motionera, leka och lära sig den livsviktiga simningen. Kristianstads badrike ska bli en härlig och hälsosam mötesplats för människor i alla åldrar. Det ska givetvis ha bassänger för plask och lek men också för träning, undervisning och rehabilitering. En relaxavdelning med takterass och flera spännande bastubad finns också med.

 

Ritning och en beskrivning över Kristianstads badrike. Klicka här för zoombar bild.

 

Det är viktigt att bygga det nya badhuset på ett säkert och hållbart sätt. Det är ett av de svåraste, känsligaste och dyraste hus man kan bygga. Därför gjordes en grundlig förstudie för bygget. En projektgrupp med representanter för olika kommunala förvaltningar och verksamheter har sedan hösten 2014 haft i uppdrag att utreda placering, innehåll och ekonomi. Efter att ha prövat ett stort antal mer eller mindre tänkbara placeringar blev slutsatsen att det skulle gå att få bäst badhus för pengarna på den tomt med goda grundläggningsförhållanden som kommunen ägde bredvid högskolan. Det kommer att bli enkelt att ta sig till badhuset med cykel, buss, bil eller till fots.

Kristianstads badrike ska byggas färdigt sommaren 2022 och trimmas in för att kunna invigas på hösten samma år. Peab är totalentreprenör i projektet som drivs i ett så kallat partneringupplägg.

Vad händer just nu?

 • Byggnadens stomme är färdig och installationerna pågår för fullt på insidan.

Att bygga ett badhus...

Det är en lång process att bygga ett nytt badhus och projektet påbörjades redan 2011. Det är kommunfullmäktige som beslutar i frågan och det som har beslutats är att:

 • Bygga ett nytt badhus på Näsby.
 • Totalkostnaden för badhuset får bli max 510 miljoner kronor. Därtill kommer kringarbeten i området för cirka 15 miljoner kronor.
 • Badhusets innehåll ska bygga på den förstudie som genomfördes 2015. En revidering har sedan gjorts, vilket innebär att det byggs tio träningsbanor istället för åtta och en separat hoppbassäng.

Common questions

 • Varför placeras det nya badhuset på Näsby

  Näsby är en stadsdel som står inför stor förändring. Här byggs många nya bostadsområden, skolor, förskolor och Krinova är en av tillväxtmotorerna i nordöstra Skåne. Badhuset kommer att bli en viktig pusselbit i den nya stadsbilden.

  Placeringen har utretts länge och grundligt. Det har längs vägen diskuterats flera förslag, bland annat Tivolibadets befintliga plats, Naturum, bangårdsområdet, Kristianstads arenaområde, Ishallen, med flera platser

  Ingen av de alternativa platserna har visat sig vara praktiskt genomförbara av olika anledningar. Den största generella problematiken är grundläggningsförhållandena i markerna.

 • Blir det varmvattenbassänger? Hur många?

  Ja! Det blir tre varmvattenbassänger. I dem kan vi erbjuda babysim, rehab-träning och simundervisning.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.