Våtbastu inne

Våtbastu är den bastun som brukar kallas för den klassiska bastun. Tempereraturen ligger mellan 75-80 grader.

Våtbastu är den bastun som brukar kallas för den klassiska bastun. Tempereraturen ligger mellan 75-80 grader.  I våtbastun används vatten på stenarna för att öka luftfuktigheten. Detta utförs av bastuvärden under våra aufguss-sittningar. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.