Corona och covid-19

Utifrån de rekommendationer och restriktioner som regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade 21 december, som sedan förlängdes den 10 januari och den 26 januari, har Kristianstads kommun återinfört en del rekommendationer och restriktioner.

Health photo created by freepik - www.freepik.com
Health photo created by freepik - www.freepik.com

Skyltar med beräknat maxantal besökare som får vistas i respektive verksamhetslokal är återinfört. Det ska finnas en skylt med denna information vid respektive verksamhetslokal och gäller för verksamhet för personer födda 2001 och tidigare. Kommunen har också angett var man ska ta sig in till en kommunal idrottsanläggning inomhus och var man tar sig ut från samma idrottsanläggning. Det är gjort för att undvika trängsel. Information om detta finns under relaterad information, längst ner på sidan.

Det åligger respektive förening, företag eller privatperson att tillse att detta följs och att trängsel undviks. Det finns också tvål och vatten, alternativt handdesinfektion, vid respektive idrottsanläggning.

Skulle den som hyr en kommunal idrottsanläggning inomhus se att det saknas skylt med maxantal besökare, alternativt att det saknas möjlighet att tvätta händerna, så vill vi att ni direkt kontaktar fritid@kristianstad.se

Följande är nedstängt:

 • Allmänhetens åkning i Kristianstads ishall
 • Omklädningsrum i idrottsanläggningar i samband med träningsverksamhet, med undantag för omklädningsrum i Kristianstads ishall och Tivolibadet
 • Bastu på Tivolibadet

Undantag för stängda omklädningsrum kan göras vid matcher om behov uppstår. Kontakta i så fall fritid@kristianstad.se.

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar, företag och privatpersoner som bedriver verksamhet i kommunala idrottsanläggningar:

 • Avstå från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar, av typen seriespel eller motsvarande kan dock genomföras. Detta gäller inte yrkesmässig idrott samt skolverksamhet.
 • Följa de allmänna råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten anger

För föreningar som genomför matcher:

Det är viktigt att föreningar som genomför olika typer av matcher känner till det ansvar man har som arrangerande förening.

 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus tillåts bara sittande deltagare om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis. Deltagarna ska dessutom delas upp i sällskap om högst 8 personer. Mellan varje sällskap ska det också vara minst 1 meters avstånd.
 • Vid arrangemang på fler än 50 gäster eller deltagare inomhus krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen enligt ovan och en maxstorlek på 8 personer per sällskap. Maximalt får arrangören ta emot 500 personer per sektion. Om arrangören väljer att sektionera lokalen så får personer från olika sektioner inte komma i kontakt med varandra.
 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.