Håslövs ängar

Håslövs ängar, cirka 5 km sydost om Kristianstad, är en flack halvö som sticker ut i Hammarsjön, samt några öar.

Två personer vandrar på en väg på Håslövs ängar
Ta en promenad i maj och du kan få se brushanar, gulärlor och storspovar
Kabbleka på Håslövs ängar
Kabbleka på Håslövs ängar

Stora delar av reservatets ängar översvämmas årligen och tillsammans med bete och slåtter skapar vattnet en intressant flora. Håslövs ängar är naturreservat på grund av framför allt rikt fågelliv med flera sällsynta arter som häckar och det är en av Vattenrikets besöksplatser. Strövstig finns ner till fågeltorn vid Hammarsjön och handikappanpassad utsiktsplattform med handikapparkering mitt på ängarna. Här finns även handikapptoalett vid den vanliga parkeringen.

Skåneleden och Sydostleden passerar alldeles i närheten.

Service

  • Toalett
  • Parkering, 25 bilplatser och 2 bussplatser
  • Markerad strövstig, 2,6 km

Området är en av Vattenrikets besöksplatser.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.