Fjällmossen

På Linderödsåsen sydöst om Huaröd på gränsen till Hörby kommun ligger Fjällmossen med fina skogsmiljöer och orörda mossmarker.

Fågeltorn på Fjällmossen

Här finns sileshår och hjortron som gör att man känner sig förflyttad till betydligt nordligare breddgrader. I området kring Fjällmossen finns även fina hagmarker med björkdungar, ljunghed och en vacker enefälad. Till reservatet finns ett fågeltorn och genom området passerar Skåneleden. Observera att det finns betesdjur inom området.

Service

  • Parkering, 13 platser
  • Rastplats
  • Informationstavla
  • Fågeltorn

Området är en av Vattenrikets besöksplatser.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.