Degeberga backar

Degeberga backar är ett kuperat område mellan Linderödsåsen och den kalkrika Kristianstadsslätten med utsiktspunkten Söndre klack.

I de branta backarna har det bildats terrassliknande formationer till följd av betesdjurens kontinuerliga hävd under århundraden. En mindre bäck, Forsakarsbäcken, rinner genom området.

Området ligger i anslutning till tätorten Degeberga vilket gör det lätt för lokalbefolkningen att nå ut i naturen. Även många skolklasser besöker området som numera är förbundet med Forsakar och Lillaforsskogen genom Degebergaleden.

Service

  • Parkering, 30 platser
  • Markerade trövstigar, två olika: 1,1 km och 1,9 km, utkikspunkt och ett antal grindar/övergångar.

Området är en av Vattenrikets besöksplatser.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.