Boarps hed

Naturreservatet Boarps hed består av enefälad och ljunghedar med rik flora och fauna.

Den vackra ljungheden strax norr om Linderöd är en bit levande kulturhistoria. Här kan man vandra i öppna hedar som täckte stora delar av Linderödsåsen på 1700- och 1800-talet. Traditionell skötsel genom bete och bränning håller området öppet och kortbevuxet. När ljungen blommar i augusti lyser de mjukt böljande kullarna i lila toner.

Service

  • Parkering, 5-8 platser. En smal markväg tar dig till parkering.
  • Markerad strövstig, 0,9 km
  • Informationsskylt 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.