Projektbidrag, kultur

Kulturbidragen avser att stärka och stödja kulturaktörer och kulturföreningars möjlighet att verka för ett rikt och mångsidigt kulturliv i Kristianstads kommun. Bidraget kan sökas för projekt som stärker det offentliga kulturlivet i Kristianstads kommun. Projektbidrag kan även sökas för projekt som innebär någon form av förnyelse eller utvecklingsarbete som kommer det offentliga kulturlivet till godo.

E-services

  Last day to apply: Löpande

  Who can apply:

  • Föreningar

  What can the funding be used for:

  • Aktiviteter
  • Barn- och ungdomsverksamhet
  • Evenemang och tävlingar
  • Investeringar och projekt
  • Kultur
  • Verksamhet för pensionärer
  • Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

  Common questions